Blues

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khi hạt giống gieo vào đất bờ đê. Nắng chói chang, hạt cháy khô làm mồi cho chim trời. Khi hạt giống giao vào đất sỏi đá vì không sâu rễ, không bám đất lâu heo tan mau. Gieo, gieo hạt giống trên ruộng đồng. Mang, mang hạt tốt vào đất tốt. Cho, cho mạch sống mau nẩy mầm.
22/08/2020 03:08:27
Am
Bánh trắng với rượu lành, con dâng về nhan Chúa, do công lao bao người xin Cha nhận lễ con dâng.
04/10/2019 09:10:32
Bm
15/07/2021 03:07:09
298
0

ĐK: Có lúc nào [D]đó người [Bm]thầm nghiền ngẫm suy [Em]tư. Cảm thấy đời [G]ta chứa [A7]chan hồng ân Chúa [D]ban. [D7]
Còn chờ gì [G]nữa không vang tiếng hát tri [F#m]ân. Lạy [Em]Chúa! Con xin cảm [A7]tạ, lạy Chúa con xin cảm [D]tạ. [F#7]

1. Ôi lạ [Bm]lùng hồng [G]ân Chúa đã ban [F#m]cho đời. [B7] Chúa [Em]ơi! Sao [A7]con suy thấu tỏ [D]tường. [F#7]
Thật nhiệm [Bm]mầu tình [G]yêu chí thánh dâng [F#m]tuôn tràn. [B7] Chúa [E7]ơi! Tình Ngài diệu cao xiết [A]bao.

2. Qua bao đời tình yêu Chúa mãi luôn chan hòa, tỏa lan dịu dàng cho hết mỗi người,
công ơn Ngài tựa như cát trắng như sao trời, lấy cho đền bù tạ ơn Chúa ban.

3. Con dâng Ngài niềm tin sức sống tim say nồng, ước nguyện trọn đời tạ ơn đáp đền,
con mong rằng mọi nơi dưới đất như trên trời, ý Cha hoàn thành rạng danh thánh thiêng.