Blues

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khi hạt giống gieo vào đất bờ đê. Nắng chói chang, hạt cháy khô làm mồi cho chim trời. Khi hạt giống giao vào đất sỏi đá vì không sâu rễ, không bám đất lâu heo tan mau. Gieo, gieo hạt giống trên ruộng đồng. Mang, mang hạt tốt vào đất tốt. Cho, cho mạch sống mau nẩy mầm.
22/08/2020 03:08:27
Am
Bánh trắng với rượu lành, con dâng về nhan Chúa, do công lao bao người xin Cha nhận lễ con dâng.
04/10/2019 09:10:32
Bm
20/06/2021 04:06:06
547
0

1. [F]Con đến trước toà Nữ [C]Vương [F]uy [Bb]quyền, [F]dâng hồn dâng [Dm]xác dâng cõi lòng yêu [F]mến.
Phó trót nơi Mẹ tấm [C]thân [F]nhỏ [Bb]hèn, [F]để đời con [Dm]luôn vui [C]sống bằng [F]yên.

ĐK. [F]Hỡi Maria! Xin Mẹ nhận [Bb]lấy, [F]tấm thân xác [Dm]hồn con [Gm]ến hiến [C]dâng.
[Bb]Quyết chí thánh hoá nhờ [F]Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì [C]Mẹ trong [Gm]Mẹ.
Nước Mẹ thống [F]trị chiến [Bb]sĩ lên đường [F]mới, xây đắp vinh [C]quang nước [F]Cha [C7]muôn [F]đời.

2. Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn.
Con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ, tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.

3. Xin Trái Tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ giữa muôn vàn nguy biến.
Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an.