Pop

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Vui mừng làm sao khi cùng nhau bước vào Nhà Chúa. Vui mừng làm sao khi cùng nhau hát mừng danh Ngài
30/06/2023 02:06:22
Dm
Đời con nhỏ bé biết lấy gì tiến dâng Cha, cảm mến tình quá bao la, rộn ràng niềm vui hoan ca. Lòng con ao ước xin dâng trái tim thơ dại ước muốn sống trong tình Ngài, hát vang tình Cha cao vời.
30/06/2023 07:06:52
Dm

1. [ F ] Mắt con hướng về trời [ Am ] cao [ Bb ] khấn xin Trời ban mưa [ C ] xuống tưới khắp nơi khô [ Am ] cằn trong tâm hồn ăn [ F ] năn.
[ Am ] Khấn xin Chúa đầy khoan [ F ] nhân rủ lượng tình Người trông [ C ] đến ban xuống cho nhân [ A ] trần vị Cứu Tinh muôn [ Dm ] đời.

ĐK: Hãy lấp hố [ D ] hầm nơi cao bạt [ G ] xuống. Thống hối ăn năn dọn đường Chúa [ Am ] đi.
Chúa đến cứu [ D ] đời muôn dân đợi [ G ] mong đổi mới muôn lòng [ A ] hưởng phúc bình [ D ] an.

2. [ F ] Nhớ xưa Chúa đã yêu [ Am ] thương [ Bb ] cứu dân Người khỏi nguy [ C ] khốn đưa bước chân qua [ Am ] biển trên đường về Đất [ F ] Hứa.
[ Am ] Nay xin Chúa rủ lòng [ F ] thương cứu dân Người khỏi đêm [ C ] tối kiếp sống bao năm [ A ] rồi còn vấn vương tội [ Dm ] đời.

3. [ F ] Bên bờ sông chiều ngày [ Am ] nao [ Bb ] tiếng huyền cầm thổi réo [ C ] rắc đôi mắt trong u [ Am ] hoài tưởng nhở về Xi - [ F ] on.
[ Am ] Trên đường thế hoài bao [ F ] năm vẫn mong chờ vì Chúa [ C ] hứa ban xuống Con Một [ A ] Người chịu chết thay muôn [ Dm ] người.