Pop

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.

1. Trời đất bao [Em]la Ngài đã cho [Am]ta núi con chập [Em]chùng.
Biển sóng mênh [D]mông sông hiến xanh [C]biếc do Ngài tạo [B7]tác [Em].
Ngàn ánh sao [Bm]đêm lung linh bầu [E7]trời nhìn ánh trăng [Am]thanh treo trên ngọn [D]đồi.
Cảm thấu ơn [Bsus4]trên tài tình khôn [B7]sánh tác sinh muôn [Em]loài [E].

2. Nhìn ánh trăng [Em]thanh, nhìn dòng sông [Am]xanh Chúa thương tác [Em]thành.
Nguyễn mãi ca [D]vang ân tình Thiên [C]Chúa giữ lòng nhân [B7]thế [Em].
Lời hát bay [Bm]xa ca khen tình [E7]Ngài đàn tấu muôn [Am]cung tri ân cảm [D]tạ.
Tình Chúa bao [Bsus4]la trọn đời con [B7]hát khúc tôn vinh [Em]Ngài [E].

3. Tình Chúa yêu [Em]con chẳng hề phôi [Am]pha mãi luôn đậm [Em]đà.
Dù núi non [D]kia phai mòn năm [C]tháng nhưng Ngài vẫn [B7]thế [Em].
Ngài đã yêu [Bm]con cho con vào [E7]đời bằng tiếng ca [Am]dao trên môi mẹ [D]hiền.
Cảm mến ân [Bsus4]sau một đời ghi [B7]khắc trong tim trọn [Em]tình [E].

4. Dù tháng năm trôi chẳng hề phai [Am]phôi sắc son câu [Em]thề.
Vì quá yêu [D]con nên Ngài dâng [C]hiến trên đồi Can - [B7][Em].
Ngài đã hy [Bm]sinh treo trên thập [E7]hình để cứu sinh [Am]linh trong muôn tội [D]tình.
Dòng suối ơn [Bsus4]thiêng chảy tràn năm [B7]tháng chứa chan ân [Em]tình [E].

ĐK Một đời con [E7]mãi nguyện sẽ ca [A]vang tình Chúa yêu [B7]con chảy dài năm [E]tháng [C#m].
Biển rộng sông [F#m]sâu cao hơn tình [B]Ngài một lòng tri [Am]ân [B7]Thiên Chúa cao [Em]quang.