Hồng Dung

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Tựa trầm hương thơm bay, Nghi ngút nơi thiên cung nhiệm màu, xin cho lời con nguyện cầu, tỏa bay, lên trước thiên nhan. Đây lễ dâng con dâng trọn đời, Là tình yêu trong trái tim hồng.
03/09/2020 02:09:57
D

ĐK: Lạy [Gm]Chúa, xin nhận lời [Cm]con theo [F]lượng từ bi của [Bb]Chúa theo [D]lượng từ bi của [Gm]Chúa.

1. [Gm]Chính vì Chúa mà con bị người đời [Bb]thóa mạ, [Gm]chịu nhuốc nhơ phủ [Bb]lấp mặt [Eb]mày.
[Bb]Anh em [Gm]nhà kể con như người [Bb]dưng nước lã, [Gm]hàng máu [Bb]mủ coi con bằng khách lạ [D][Gm]thôi.

2. [Gm]Ôi lạy Chúa này tấm lòng hòa lời [Bb]kinh nguyện, [Gm]giờ thi ân tình [Bb]Chúa vững [Eb]bền.
[Bb]Xin đáp [Gm]lại vì ơn phúc Ngài [Bb]luôn cao cả, tình [Gm]thương [Bb]Chúa chứng tỏ Ngài chính thật [D][Gm]Cha.

3. [Gm]Cứ tin Chúa là tâm hồn hoàn toàn [Bb]phấn khởi, [Gm]Người không quên lời [Bb]kẻ nguyện [Eb]cầu.
[Bb]Hỡi đất [Gm]trời nào cất tiếng mừng [Bb]chúc Chúa Trời, và [Gm]tung [Bb]hô Chúa thống trị khắp nơi [D]biển [Gm]sâu.