Kiều Linh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay chúa luôn, những khi vui mừng, hoặc những lúc con đau buồn.
11/04/2015 12:04:44
C

1. Mỗi [ Am ] ngày là một bài [ C ] ca đời [ F ] con [ G ] dâng [ C ] Chúa, khúc [ Am ] ca đẹp màu tạ [ F ] ơn, con [ C ] dâng [ G ] lên [ E7 ] Chúa. Giữa tháng [ Am ] ngày niềm vui dâng [ G ] tràn giữa những [ F ] ngày khổ đau hoang [ E ] tàn vẫn [ E7 ] ngọt ngào lời con [ Am ] dâng.

ĐK: [ A ] Con dâng về Thiên [ F#m ] Chúa đời [ Bm ] con mỗi [ E7 ] ngày. [ Bm ] Chứa chan niềm yêu [ G ] mến dù [ E7 ] thăng trầm thay [ A ] đổi. Con dâng về Thiên [ F3m ] Chúa lời [ Bm ] hát tri [ E7 ] ân. [ Bm ] Cám mến tình yêu [ G ] Chúa, ngợi [ E7 ] khen Chúa muôn [ A ] đời.

2. Mỗi [ Am ] ngày là một niềm [ C ] vui cùng [ F ] Ngài [ G ] tiến [ C ] bước, dẫu [ Am ] đời còn nhiều thử [ F ] thách, khổ [ C ] đau [ G ] giăng [ E7 ] lối. Với hết [ Am ] một lòng kính mến [ G ] Ngài với hết [ F ] lòng cậy trông nơi [ E ] Ngài khúc [ E7 ] ca đời con xin [ Am ] dâng.