Phaolô Kim

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Bỏ Ngài con biết theo ai? Ðời lộng gió cánh chim ngàn khơi
27/02/2018 10:02:53
Dm
22/08/2020 03:08:27
358
0
1. [Am]Khi hạt giống gieo vào [Dm]đất bờ đê. [Em]Nắng chói chang, hạt cháy [Am]khô làm mồi cho chim [G]trời. [Am]Khi hạt giống giao vào [Dm]đất sỏi đá vì không [C]sâu rễ, không bám đất [Am]lâu heo tan mau. [Am]Gieo, gieo hạt giống trên ruộng đồng. Mang, mang hạt [Dm]tốt vào đất [Em]tốt. [Am]Cho, cho mạch sống mau nẩy [Am]mầm. [F]Thêm, thêm sự sống thêm trổ [Am]hoa. Mời [C]Chúa trong cuộc [E]sống, đời [C7]sống luôn đẹp [C]tươi. Lời [C]Chúa đem sự [G]sống. Lời [E]Chúa đem bình [Am]an ĐK: [Am]Gieo hạt, Gieo lời, [Em]Gieo hạt, Gieo [Am]lời. [C]Gieo hạt, Gieo [Am]lời. 2. Khi hạt giống gieo vào đất bụi gai. Rễ ép chen bị bủa vây, hạt chậm không trổ bông được. Khi hạt giống gieo vào đấtlành, tốt tồi sinh hoa gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi. gieo, gieo Lời Chúa trong cuộc sống. Gieo, gieo Lời Chúa vào nhân thế. Vâng. vâng lời Chúa dâng tâm hồn. Xin, cho cuộc sống luôn bình an. Mời Chúa trong cuộc sống, đời sống luôn đẹp tươi. Lời Chúa đem sự sống, Lời Chúa đem bình an.