Quốc Thái

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Nếu một mai ta xuôi tay nhắm mắt lìa trần, ta mang theo, mang được những gì? Hay chỉ là trần trụi trước thiên nhan.
10/08/2019 04:08:55
A
24/10/2021 06:10:14
344
0

ÐK: [D]Nhịp nhàng ngàn lời ca tụng Chúa, [Bb]Chúa các [Dm]Chúa, Vua muôn vua. [Gm]Du dương trăm lời [C]ca tụng [F]Chúa [Dm]Người đáng được chúc [A7]tụng muôn [Dm]đời.

1. Suy tôn Chúa hỡi các tầng [F]trời, [Dm]suy tôn Người trong muôn muôn nơi. Nào bầu trời trăng [Gm]sao [Am]tỏa [Dm]sáng, [F]giọt [Gm]mưa rơi tí [Am]tách xa [Dm]vời.

2. Suy tôn Chúa khí nóng lửa [F]hồng, [Dm]suy tôn Người sương rơi đêm đông. Vầng nhật nguyệt đua [Gm]chen [Am]chỉ [Dm]hướng, [F]trời [Gm]phong ba sấm [Am]chớp uy [Dm]hùng.