Slow Rock

Bài hát được sắp xếp theo từng điệu bài hát, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Tôi sẽ tiến đi trước Thiên Nhan của Ngài trong miền đất, miền đất của nhân sinh. Này tôi đây xin Ngài nghe tiếng tôi kêu cầu, và Ngài thương nghe lời tôi đêm ngày kêu khấn.
08/01/2024 04:01:42
G
Ước gì hôm nay các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng. Hãy mau đến đây và hát mừng, vì Chúa là chính Tảng Đá vững chắc
17/11/2023 04:11:58
Am
Tôi sẽ tiến đi trước Thiên Nhan của Ngài, trong miền đất miền đất của nhân sinh. Niềm cậy tin đây lòng tôi phó dâng cho Ngài. Dù thân tôi đang gặp muôn khổ cực cay đắng
10/08/2023 02:08:39
G
Đường con đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày mi hoen ướt mềm.
18/01/2018 04:01:23
G
Trên đồi cao vang thiết tha tiếng vọng lời tình yêu
24/02/2016 01:02:39
Am
Ngày ấy, tại sông Gióc-đăng. Khi Gio-an đang làm phép rửa,
11/01/2016 11:01:53
g
Nhìn trần hoàn Chúa làm ra, nhìn bầu trời thật nguy nga
11/08/2015 05:08:23
d
Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang
04/08/2015 11:08:17
G
Này là phận hèn con yếu đuối, dám tìm về nhan thánh Vua cực linh
08/05/2015 03:05:05
Dm
Hôm nao dưới nắng reo vui, một mình tôi rong chơi trên bãibiển
28/04/2015 12:04:52
dm

1. [ G ] Xin dâng lên Mẹ lời ca trong sáng dịu dàng   [ B7 ] Xin dâng lên [ Em ] Mẹ ngàn muôn tiếng đàn réo [ G ] rắt. Xin dâng lên [ G7 ] Mẹ lòng [ C ] mến thiết tha nồng [ D ] nàn. [ B7 ] Hát ca lên [ Em ] bài ngợi [ C ] khen Mẹ là hương [ G ] hoa.

ĐK: Mẹ dịu dàng [ E7 ] hoa thơm, [ Am ] Mẹ ngọt ngào [ D7 ] hương thiêng. [ G ] Con tung hô Mẹ, [ D ] con tôn vinh [ G ] Mẹ. Mẹ rực rỡ [ E7 ] hoa xinh [ Am ] Mẹ tỏa ngời [ D7 ] hương trinh [ D ] Mẹ là tháp [ Bm ] ngà, [ D7 ] Mẹ là hương [ G ] hoa.

2. [ G ] Xin dâng hoa hồng tình yêu trong sáng mặn nồng. [ B7 ] Dâng lên hoa [ Em ] huệ ngàn muôn thế hệ trong [ G ] trắng. Xin dâng lên [ G7 ] Mẹ lòng [ C ] mến thiết tha nồng [ D ] nàn. [ B7 ] Hát ca lên [ Em ] rằng: Ma - [ C ] ri - a là hương [ G ] hoa.

3. [ G ] Xin thưa lên rằng: đời con cay đắng muôn vàn. [ B7 ] Xin thưa lên [ Em ] rằng: trần gian phũ phàng mưa [ G ] nắng  Vững tin nơi [ G7 ] Mẹ là ánh [ C ] sáng soi dẫn [ D ] đường. [ B7 ] Chúng con yên [ Em ] lòng cùng nhau [ C ] tiến về quê [ G ] hương.

4. [ G ] Xin dâng lên Mẹ đời con sóng gió muôn trùng. [ B7 ] Nơi đây xa [ Em ] nhà lòng con vẫn hằng thổn [ G ] thức. Nhớ đến quê [ G7 ] nhà tình [ C ] mến chứa chan nồng [ D ] nàn. [ B7 ] Xin Mẹ dắt [ Em ] dìu để con [ C ] có ngày hồi [ G ] hương.