Phạm Đức Huyến

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Đây đức tin kiên cường, đây tấm gương anh hùng, bao gian nan thử thách luôn một lòng trung kiên. Chính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn hiên ngang tiến ra pháp trường
20/09/2021 07:09:54
Bb
Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi ngàn lời yêu mến vạn tiếng hoan ca. Tung hô Danh Mẹ, Mẹ Ma - ri - a. Xin dâng lên Mẹ, cành hoa tươi xinh.
18/09/2021 04:09:05
F
21/11/2023 06:11:51
116
0

1. Ông trưởng hội [ E ] đồng tìm [ G#m ] gặp được Chúa Giê - [ C#m ] su___ [ B7 ] ___. Đến kêu nài [ E ] về người [ G#m ] con hấp hối của [ Bb ] ông___ [ A ] ___. Xin Chúa đoái [ G#m ] thương để [ B7 ] cho con gái ông [ E ] lành, được [ G#7 ] an vui sống trong [ C#m ] đời và kìa [ B7 ] Chúa đã nhậm [ E ] lời [ B7 ] ___.

ĐK. Đức [ E7 ] tin chữa lành [ A ] những ai tin kính [ B7 ] Ngài [ E ] ___. Đức [ F#m ] tin như ngọn [ B7 ] đuốc soi vào nghi [ E ] nan [ B7 ] ___. Chúa [ E7 ] ơi! Xin Ngài [ A ] hãy ban thêm sức [ B7 ] mạnh [ E ] ___. Để [ F#m ] con tôn thờ [ B7 ] Chúa hết cả tấm [ E ] lòng.

2. Những ai buồn [ E ] sầu khổ [ G#m ] đau nơi chốn lưu [ C#m ] đày___ [ B7 ] ___. Hãy tin vào [ E ] Ngài, Ngài [ G#m ] thương sẽ đến ủi [ Bb ] an___ [ A ] ___. Tình Chúa yêu [ G#m ] ta ngàn [ B7 ] năm không chút phai [ E ] nhòa, tình [ G#7 ] yêu ôi quá chan [ C#m ] hòa Ngài là [ B7 ] chốn nơi nương [ E ] nhờ [ B7 ] ___.

3. Những ai bệnh [ E ] tật khổ [ G#m ] đau thân xác yếu [ C#m ] hèn___ [ B7 ] ___. Chúa luôn độ [ E ] trì và [ G#m ] ban ơn thánh ủi [ Bb ] an___ [ A ] ___. Dù nắng hay [ G#m ] mưa Ngài [ B7 ] yêu ta đến muôn [ E ] đời, bàn [ G#7 ] tay nâng đỡ không [ C#m ] rời tình Ngài [ B7 ] mãi không đổi [ E ] dời [ B7 ] ___.

4. Chúa đem vào [ E ] đời lửa [ G#m ] yêu xóa lấp oàn [ C#m ] thù___ [ B7 ] ___. Đến đem hòa [ E ] bình dựng [ G#m ] xây thế giới bình [ Bb ] an___ [ A ] ___. Xin Chúa giúp [ G#m ] con để [ B7 ] con trung tín theo [ E ] Ngài, từ [ G#7 ] nay nhân chứng theo cho [ C#m ] Ngài, đem tình [ B7 ] Chúa cho mọi [ E ] người [ B7 ] ___.