Lương Quang Việt

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lời ru trong đêm nghe xa vời. Nhẹ ngân giọng buồn câu thiết tha.
22/12/2017 02:12:10
Em
11/10/2021 06:10:31
766
0

ĐK: Tấm [ C ] bánh trắng tinh tuyền ly [ G ] rượu nho thơm [ C ] ngát, kính tiến Thiên Chúa uy [ F ] quyền [ D ] khấn ước ân [ G ] phúc bình [ C ] yên.

1. [ C ] Với tiếng đàn hòa [ F ] câu ca, xin Chúa khoan nhân thương [ G ] nhìn [ Dm ] với khói trầm và [ G ] hương hoa xin tiến dâng trọn niềm [ C ] tin.

2. [ C ] Với những dự định [ F ] trong tay xin Chúa ban ơn chu [ G ] toàn [ Dm ] với những mộng đẹp [ G ] tan bay xin Chúa ban niềm ủi [ C ] an.

3. [ C ] Với những nụ cười [ F ] trên môi xin biết yêu thương đượm [ G ] nồng [ Dm ] với những dòng lệ [ G ] hoen mi xin biết hy vọng cậy [ C ] trông.