Simon Phan Hùng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa! Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa! Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình yêu và tha thứ ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cheo thập hình
09/04/2015 09:04:46
Am
26/07/2021 05:07:37
247
0

1. Đoàn con [F]đến hợp tiếng dâng lên ước nguyền noi gương gia [Dm]đình thành Na - za - [Am]rét.
Đời buồn [Bb]vui lòng vẫn tin tưởng nơi [F]Chúa ngày tháng sẽ [C7]qua ngày tháng an [F]hòa

ĐK: Nguyện xin [F]Chúa thánh hóa gia đình ban ơn an [C7]bình cho vợ chồng con cái vững [F]tin.
Đời dương [C]thế quyết sống thuận [F]hòa yêu thương đậm [C7]đà tô cuộc đời vui trong câu [F]ca

2. Ngày xưa [F]đó nghèo khó không phai ân tình noi gương gia [Dm]đình trọn đời công [Am]chính.
Ngày dần [Bb]qua tình Chúa luôn hằng cậy [F]trông hạnh phúc ước [C7]mong chan chứa hy [F]vọng