Thành Tâm

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe, loan tin vui cùng nắm tay chung xây trời đất mới
22/11/2023 04:11:21
G
Con tuyên xưng rằng Thiên Chúa trên trời Cha nhân lành quyền năng khôn sánh. Yêu thương con nên Cha dựng muôn loài và cho người chia phúc cao sang
06/07/2023 02:07:15
F
Thập Giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn trào mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
29/05/2023 02:05:50
F
Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay lúc khi ta còn là tội nhân thì Chúa, Chúa đã chết Ngài chết cho ta
27/05/2023 12:05:38
Dm
Chuông chiều ngân đâu đây vọng tiếng cầu kinh vơi đầy, ru hồn ai bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững hờ, nơi miền xa xăm đó, Mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền
25/05/2023 01:05:34
A
Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu mà xót thương con, mở lượng hải hà mà xóa tội con. Xin thương xin rửa sạch, sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi của con xin Ngài tẩy cho.
25/05/2023 01:05:47
Dm
Nếu được thì lạy Cha xin qua đi khỏi con phút này, xin qua đi khỏi con chén này xin cho con khỏi cây thập giá. Nhưng, nhưng không phải là theo ý con, nhưng là ý Cha
25/05/2023 01:05:23
Gm
Chúc khen chúc khen Danh Ngài. Vì tình Ngài bền lâu thiên thu. Ngay đôi lúc vô ân ta không yêu Ngài. Thì đời đời Ngài vẫn mến thương hoài.
23/05/2023 01:05:42
F
Lòng mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa. Lòng mến không ghen tuông, không dối gian nhưng thật thà. Lòng mến không tự mãn, không mừng vui trước bất công.
22/05/2023 01:05:14
F
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa. Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa. Đấng giải thoát tôi khỏi nỗi kinh hoàng.
21/05/2023 03:05:33
Gm
1. [ Am ] Khi hạt giống gieo vào [ Dm ] đất bờ đê. [ Em ] Nắng chói chang, hạt cháy [ Am ] khô làm mồi cho chim [ G ] trời. [ Am ] Khi hạt giống giao vào [ Dm ] đất sỏi đá vì không [ C ] sâu rễ, không bám đất [ Am ] lâu heo tan mau. [ Am ] Gieo, gieo hạt giống trên ruộng đồng. Mang, mang hạt [ Dm ] tốt vào đất [ Em ] tốt. [ Am ] Cho, cho mạch sống mau nẩy [ Am ] mầm. [ F ] Thêm, thêm sự sống thêm trổ [ Am ] hoa. Mời [ C ] Chúa trong cuộc [ E ] sống, đời [ C7 ] sống luôn đẹp [ C ] tươi. Lời [ C ] Chúa đem sự [ G ] sống. Lời [ E ] Chúa đem bình [ Am ] an ĐK: [ Am ] Gieo hạt, Gieo lời, [ Em ] Gieo hạt, Gieo [ Am ] lời. [ C ] Gieo hạt, Gieo [ Am ] lời. 2. Khi hạt giống gieo vào đất bụi gai. Rễ ép chen bị bủa vây, hạt chậm không trổ bông được. Khi hạt giống gieo vào đấtlành, tốt tồi sinh hoa gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi. gieo, gieo Lời Chúa trong cuộc sống. Gieo, gieo Lời Chúa vào nhân thế. Vâng. vâng lời Chúa dâng tâm hồn. Xin, cho cuộc sống luôn bình an. Mời Chúa trong cuộc sống, đời sống luôn đẹp tươi. Lời Chúa đem sự sống, Lời Chúa đem bình an.