Thành Tâm

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Người đi trong đau thương sẽ về giữa vui cười, hòa tiếng tơ đàn hát rộn ràng câu nhớ thương. Người gieo trong đau thương, gặt trong ngàn tiếng ca.
26/10/2021 04:10:07
G
Bí Tích tình yêu Máu Thân Mình Chúa hiến thân chịu chết cho trần gian được ơn cứu rỗi. Bí Tích Tình Yêu, Bí Tích cao siêu.
08/10/2021 03:10:27
C
Con tin thưa Thầy, là Đức Kitô. Con Cha trên trời, hằng sống thiên thu. Con tin thưa Thầy Lời ban nguồn sống. Thầy hy sinh chết cho trần gian.
10/09/2021 03:09:06
A
Mừng vui lên Si-on này đây Chúa ngươi đến rồi. Mừng vui lên Si-on Người khấng nghe lời ngươi đó. Người dẫn đưa ngươi qua những hố sâu qua núi đồi
05/08/2021 03:08:59
A
Hãy hướng tâm hồn lên tới Chúa! Hãy giữ luôn niềm tin nơi Ngài. Ai vững tâm cậy trông kiên trì. Chẳng khi nào Ngài để tủi hổ. Hãy đến mau Ngài ơi đáp cứu. chớ để cho quân thù cười chê.
18/07/2021 08:07:11
C
Nước Trời đã gần đến! Nào chờ chi nữa. Hãy ăn năn thật lòng sám hối.Hãy dọn lối đường đi của Chúa. Tiếng ai kêu tha thiết vọng vang! Hãy san bằng đường đèo dốc núi
18/07/2021 08:07:45
Gm
Vạn tuế! Vạn tuế! Đức Kitô Con Vua nhà Đa-vít. Vạn tuế! Ngài là Cứu Chúa Đấng muôn dân mong chờ. Vạn vạn tuế! Hoan hô Chúa ngự chốn cửu trùng. Hoan hô Con Vua nhà Đa-vít.
17/07/2021 08:07:31
Em
Hãy tỉnh thức đi, hãy luôn sẵn sàng, vì rằng Con Người sẽ đến. lúc ta không ngờ. “Các ngươi nên luôn tỉnh thức thắt đai lưng sẵn sàng. Vì không ai đâu biết chắc khi nào Con Người đến”.
17/07/2021 08:07:58
D
Lạy Chúa! Con xin tán dương Ngài. Vì Ngài giàu thương xót cứu sống con. Luôn ra tay mà giải thoát khỏi quân thù. Từ cõi chết chốn u sầu Ngài kéo con lên.
16/07/2021 03:07:17
A
Từ trước đã có ngôi lời là con phát sinh nơi Cha. Lời đó ở cùng Thiên Chúa có cùng Thiên Chúa uy quyền như Chúa vẫn có. Lời đó khởi nguyên tạo thành cùng Cha tác sinh dương gian
15/07/2021 04:07:01
Dm
03/09/2021 03:09:59
338
0

1. Lạy Đức Ki - [F]tô Ngài đã yêu [Gm]con hiến thân vì [Dm]con.
Ngài sống cho [Bb]con Ngài chết cho [Am]con tình Ngài biển [C]khơi.
Hãy đốt trong [F]con ngọn lửa tin [Gm]yêu hiến dâng cuộc [Dm]đời.
Vững bước chân [Gm]đi đừng có lo [Am]chi [C]ơn Trời dắt [F]dìu.

ĐK: Chúa đã yêu [F]con Chúa chết cho [Am]con ôi tình [C]yêu như biển [C7]khơi.
Chúa đã yêu [F]con Chúa sống trong [Am]con ôi tình [C]yêu tuyệt [F]vời.

2. Lạy Đức Ki - [F]tô trời đất im [Gm]nghe chắp tay lặng [Dm]quỳ.
Quyền Chúa uy [Bb]nghiêm lời Chúa [Am]biên người người thờ [C]kính.
Hãy biết Ki - [F]tô hãy mến Ki - [Gm]tô Chúa yêu thật [Dm]nhiều.
Cuộc sống hôm [Gm]nay cuộc sống mai [Am]ngày [C]yêu Ngài lâu [F]dài.

3. Lạy Đức Ki - [F]tô đường Chúa đi [Gm]qua đắng cay nặng [Dm]nề.
Tội lỗi nhân [Bb]gian chồng chất khô [Am]khan đường dài nặng [C]gánh.
Nào hãy tôn [F]vinh và biết hy [Gm]sinh đáp trả cuộc [Dm]tình
Ngày tháng qua [Gm]mau hãy tiếp tay [Am]nhau [C]xây đời muôn [F]màu .