Hải Nguyễn - Mi Giáng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
03/09/2021 03:09:42
134
0

ĐK: [D]Lạy Chúa [G]con vui sướng tiến [D]lên, tiến lên trước bàn thờ [Bm]Chúa,
tay con mang lễ [G]vật cảm [D]tạ lòng Chúa xót [D]thương.
[D7]Miệng hát [Bm]muôn ca khúc hân [D]hoan, tiến [D7]dâng lễ vật lên [G]Chúa.
Xin tha muôn lỗi lầm theo [D]lòng ân tuất vô [G]bờ.

1. [G]Xin hãy xét xử con, [Bm]xin hãy xét xử [D]con
biện hộ cho con giữa muôn quân [G]thù và cứu con khỏi tay gian [D]ác.

2. [G]Lạy Thiên Chúa của con [Bm]sao Chúa nỡ từ [D]con
và để con trong đớn đau u [G]sầu bị quân thù bọc vây áp [D]bức.