Nguyễn Duy

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con
24/08/2023 02:08:35
Dm
Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào
19/08/2023 04:08:51
Dm
Đây ngày vinh quang Chúa con từ cõi chết đã sống lại hiển vinh. Đây ngày hân hoan Chúa đã tạo dựng nên nào chúng ta vui mừng
17/08/2023 02:08:11
Dm
Chúa thương đoái nhìn đến Tình Yêu của Con Ngài mà khứng nhận (mà) khứng nhận của lễ chúng con dâng. Xin thương ban ơn thánh hóa
14/08/2023 06:08:22
Dm
Phúc thay người sống đơn nghèo, đường trần gian bon chen chẳng theo. Nước Thiên Đàng có cho người. niềm vinh phúc tuyệt vời. Mừng vui lên hỡi ai trên đời dành cuộc sống cho Ngài mãi mãi.
19/06/2023 12:06:11
Dm
Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang.
06/11/2021 05:11:15
Dm
Xin được sống một đời như mọi người và cho mọi người. Xin được sống một đời gọi tiếp nối mãi từng niềm vui.
26/10/2021 02:10:51
Dm
Con dâng về Thiên Chúa đây hy lễ của một chiều xưa, ôi Con Chúa hiến mình vì yêu, đền tội cho nhân thế trăm chiều.
26/10/2021 02:10:27
Dm
Mẹ Maria nhân ái đầy dư hồng ân Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ, Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ và Giê - su con lòng Mẹ gồm phúc lạ.
25/10/2021 03:10:34
Dm
Tình yêu Thiên Chúa chan hòa trong đất trời chẳng khi nào lắng vơi. Tình yêu Thiên Chúa đã có tự muôn đời theo suốt dòng thời gian.
23/10/2021 03:10:08
Dm
14/07/2021 07:07:29
493
0

1. Cuộc đời bon [ A ] chen giữa muôn con [ Bm ] người, cùng niềm lo [ E ] lắng áo cơm bạc [ A ] tiền.
Này người bạn [ A7 ] ơi! Chớ quá buồn [ D ] lo, hãy cứ tin [ E ] yêu Cha quan phòng là Thiên [ A ] Chúa.
Chẳng gặt chẳng [ A ] gieo lũ chim trên [ Bm ] trời, chẳng dệt chẳng [ E ] may đóa hoa ngoài [ A ] đồng.
Ngày ngày chim [ A7 ] ca hát xướng cùng [ D ] hoa, thấy lũ chim [ E ] no, hoa kia đẹp hơn áo [ A ] vua.

ĐK. Lo [ A ] gì ngày mai ta sẽ [ Bm ] lo, lo [ E ] gì? Lo [ E7 ] gì mặc chi ăn uống [ A ] chi, lo [ F#m ] gì?
Lo tìm, tìm vui công chính [ E ] Cha lo gì? Lo [ E7 ] tìm, tìm cho ta nước [ A ] Cha.

2. Ngày ngày cầu xin giống xưa Cha dạy: Hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành.
Và này bạn ơi! Biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng.
Việc nhỏ bạn ơi! Phúc ân vinh dự, dự phần của Cha tác sinh muôn loài.
Thợ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài.

3. Vỉệc nhỏ đừng khinh hãy luôn trung thành, để được ủy cho chức cao sang nhiều.
Phụng sự vì Cha thánh lễ là đây, đám đất Chúa ban cho con người để vun tưới.
Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu, là làn hương thơm trước tôn nhan Ngài.
Việc nhỏ của ta khúc hát ngợi ca, hãy mến yêu Cha luôn tâm hồn, luôn xác ta.

PK1. Này [ A ] bạn ta quý hơn là [ Bm ] loài chim đóa hoa thì [ E ] băn khoăn ngày mai [ B7 ] làm [ E ] chi? [ E7 ] __ … 2. Ngày ngày cầu …

PK2. Hòa mố hôi đất hoang hòa lệ kinh nước khô bàn tay chai cần lao, lòng vui. … 3. Việc nhỏ đừng …