Nguyễn Duy

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con
24/08/2023 02:08:35
Dm
Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào
19/08/2023 04:08:51
Dm
Đây ngày vinh quang Chúa con từ cõi chết đã sống lại hiển vinh. Đây ngày hân hoan Chúa đã tạo dựng nên nào chúng ta vui mừng
17/08/2023 02:08:11
Dm
Chúa thương đoái nhìn đến Tình Yêu của Con Ngài mà khứng nhận (mà) khứng nhận của lễ chúng con dâng. Xin thương ban ơn thánh hóa
14/08/2023 06:08:22
Dm
Phúc thay người sống đơn nghèo, đường trần gian bon chen chẳng theo. Nước Thiên Đàng có cho người. niềm vinh phúc tuyệt vời. Mừng vui lên hỡi ai trên đời dành cuộc sống cho Ngài mãi mãi.
19/06/2023 12:06:11
Dm
Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang.
06/11/2021 05:11:15
Dm
Xin được sống một đời như mọi người và cho mọi người. Xin được sống một đời gọi tiếp nối mãi từng niềm vui.
26/10/2021 02:10:51
Dm
Con dâng về Thiên Chúa đây hy lễ của một chiều xưa, ôi Con Chúa hiến mình vì yêu, đền tội cho nhân thế trăm chiều.
26/10/2021 02:10:27
Dm
Mẹ Maria nhân ái đầy dư hồng ân Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ, Thiên Chúa luôn ở cùng Mẹ và Giê - su con lòng Mẹ gồm phúc lạ.
25/10/2021 03:10:34
Dm
Tình yêu Thiên Chúa chan hòa trong đất trời chẳng khi nào lắng vơi. Tình yêu Thiên Chúa đã có tự muôn đời theo suốt dòng thời gian.
23/10/2021 03:10:08
Dm

1. Chúa [ G ] ơi! Con chẳng có [ C ] gì có [ Am ] gì tiến dâng lên [ G ] Ngài. [ C ] ___ Vì đời [ Em ] con có đáng gì [ Am ] đâu chỉ [ G ] có trái tim chân [ C ] thành.

ĐK: Xin dâng [ C ] lên hoa trái thơm ngon bao hương [ Em ] hoa từ những cánh [ Am ] đồng. Nguyện [ C ] dâng lên Chúa toàn năng lễ [ G ] vật thấm bao ân [ C ] tình. [ F ] ___ [ C ] ___

2. Bánh [ G ] thơm ly rượu tinh [ C ] tuyền gói [ Am ] trọn với bao tâm [ G ] tình. [ C ] ___ Nguyện trở [ Em ] nên hy lễ tình [ Am ] yêu tỏa [ G ] hương ngát thơm sớm [ C ] chiều.

3. Chúa [ G ] ơi! Đây những vui [ C ] buồn tháng [ Am ] ngày vấn vương chất [ G ] chồng. [ C ] ___ Nguyện Ngài [ Em ] thương thánh hóa đoàn [ Am ] con để [ G ] nên lễ dâng ân [ C ] tình.

4. Tiến [ G ] dâng thân xác linh [ C ] hồn để [ Am ] làm lễ dâng vô [ G ] tận. [ C ] ___ Cuộc đời [ Em ] con như khúc tình [ Am ] ca vọng [ G ] ngân thiết tha chan [ C ] hòa.