Thiên Duyên

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Ngày ấy Gia - ia tìm đến bên Người. Lạy Chúa khoan nhân xin Ngài thương cứu giúp. Vì đứa con yêu đang mang bệnh trầm kha. Thần chết ngay bên ôi đau lòng người cha.
21/11/2023 06:11:30
F
Một người mắc chứng nan y đến bên Chúa van nài: Lạy Thầy xin hãy xót thương ban cho con được khỏi. Xin ca vang danh Chúa toàn năng
18/11/2023 06:11:35
Am
Chuyện ngày xưa nơi thôn xóm kia, mười người phong mang thân đớn đau, đứng xa xa chắp tay khấn cầu: Xót thương con hỡi Thầy Giê-su. Chạnh lòng thương ai đang khóc than
16/07/2021 03:07:40
C
24/07/2021 05:07:39
276
0

ĐK: Xin [ Cm ] Chúa đến Chúa [ Gm ] ơi! Chúng [ F ] con nay [ Eb ] nài [ D ] van. Xin [ Gm ] Chúa đến Chúa [ F ] ơi, cứu [ D7 ] muôn dân lầm [ Gm ] than.

1. Nơi [ G ] trần gian [ Cm ] khổ [ Gm ] sầu, muôn [ Cm ] người mong đợi [ D ] Chúa, như [ Gm ] đất cháy mong trời [ F ] mau mưa cho [ Eb ] lúa đơm bông đẹp [ D ] màu.

2. Trong [ G ] vực sâu [ Cm ] nghẹn [ Gm ] lời, muôn [ Cm ] người mong đợi [ D ] Chúa, như [ Gm ] lính gác mong hừng [ F ] đông lên cho [ Eb ] nắng gieo vui cuộc [ D ] đời.

3. Trong [ G ] màn đêm [ Cm ] phủ [ Gm ] mờ, muôn [ Cm ] người mong đợi [ D ] Chúa, như [ Gm ] lữ khách thương về [ F ] quê xa hun [ Eb ] cháy tin yêu mặn [ D ] mà.

4. Trong [ G ] tình yêu [ Cm ] phụng [ Gm ] thờ, muôn [ Cm ] người mong đợi [ D ] Chúa, như [ Gm ] nến cháy đêm ngày [ F ] tiêu hao cho [ Eb ] sáng tin yêu đợi [ D ] chờ.