Thanh Đan

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con tiến dâng Cha bánh thơm rượu nồng kết hợp bởi bao lao công thế nhân. Con tiến dâng Cha tấm lòng kính mến tựa hương trầm bay tỏa trước thiên nhan.
13/10/2021 02:10:33
Gm
11/04/2015 12:04:10
3322
0

1. Khi tôi lầm [ Dm ] lỡ, mới biết sớt [ C ] chia với người lỡ [ Dm ] lầm. Khi tôi nghèo [ Bb ] đói, tôi sẽ [ C ] hiểu nỗi đau người lầm [ F ] than. Khi tôi gian [ Gm ] nan mới biết sớt [ F ] chia với người khốn [ A ] cùng. Khi tôi đau [ C ] khổ, đời [ Am7 ] tôi mới biết cảm [ Dm ] thông.

2. Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thất vọng. Khi tôi mù lòa tôi sẽ hiểu bóng đêm và sợ hãi. Khi tôi cô đơn, mới biết xót xa với người cô quạnh. Khi tôi khát vọng, đời tôi thấm nỗi trầm luân.

3. Khi tôi quỵ ngã mới biết đỡ nâng những người xa đọa. Khi tôi oà khóc tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn quá. Khi tôi lang thang mới biết đắng cay với người không nhà. Khi tôi đơn độc thì thương ai mất mẹ cha.

ĐK: Lạy [ Dm ] Chúa ban yêu [ C7 ] thương vào trái tim [ F ] con. Đã bao [ Bb ] lần con đây hờ [ A7 ] hững. Lạy [ Dm ] Chúa dạy [ C ] con yêu thương, dạy [ Bb ] con yêu thương. Cho hòa [ Am ] bình sáng ngời muôn [ Dm ] nơi.

ĐK: Nguyện cầu cùng [ Dm ] Chúa, thương [ C7 ] ban vào trái tim [ F ] con yêu thương ấm [ Bb ] nồng, biết luôn cảm [ A ] thông Nguyện cầu cùng [ Dm ] Chúa dạy [ C7 ] con chỉ biết yêu [ F ] thương chung xây hoà [ Am7 ] bình sáng ngời muôn [ Dm ] nơi