Thanh Đan

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con tiến dâng Cha bánh thơm rượu nồng kết hợp bởi bao lao công thế nhân. Con tiến dâng Cha tấm lòng kính mến tựa hương trầm bay tỏa trước thiên nhan.
13/10/2021 02:10:33
Gm
10/09/2021 07:09:51
719
0

1. Dù [Gm]khi gặp bao nguy [D]khốn, hãy nhớ giữ vững tâm [Cm]hồn.
Này [Gm]đây Người luôn ở [D]bên, từ [Bb]nay lòng thôi xao [D]xuyến.
[Gm]bao thánh giá bủa [D]vây, hãy  [Bb]nhớ Chúa vẫn cầm [D]tay.
[Cm]khi không nghe, không [D]thấy, Chúa Trời Người vẫn còn [Gm]đây.

ĐK. Chúa [G]vẫn thánh hóa con [C]người bằng những biến cố cuộc [Am]đời, này người [Bm]ơi, an tâm vững tin.
Chúa [C]vẫn thánh hóa con [Am]người. Bằng [D]những biến cố cuộc [Bm]đời, này người [Am]ơi sống vui an [G]bình.

2. Dù [Gm]khi buồn đau giăng lối, hãy cố vững bước trong [Cm]đời.
Tình [Gm]Cha ngày đêm mến [D]thương, dìu [Bb]đi ngàn muôn phương [D]hướng.
[Gm]bao sóng gió bùng [D]lên, hãy [Bb]nhớ Chúa vẫn ở [D]bên.
Người [Cm]luôn giơ tay nâng [D]đỡ, Chúa Trời nào ngỡ làm [Gm]ngơ.

3. Dù [Gm]khi thành công không [D]hấy, ngày tháng sức sống dâng [Cm]đầy.
Trần [Gm]gian màn đêm bủa [D]vây, lòng [Bb]luôn bền tâm đi [D]tới.
[Gm]khi yếu đuối toàn [D]thân, hãy [Bb]nhớ Chúa vẫn từ [D]nhân.
Người [Cm]thương ban muôn ơn [D]thánh, hãy về và sống bình [Gm]an .