Vĩnh Phúc

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Đêm dần buông hiu hắt hơi sương mờ xuống
30/12/2017 05:12:23
Dm
06/07/2024 07:07:10
14
0

ĐK: Như nai [ Am ] kia tìm về bên suối [ E ] trong, hồn [ C ] con hằng luôn khát [ Dm ] mong, chính Thiên [ Am ] Chúa suối nguồn yêu [ F ] thương. Ngài là Thiên Chúa từ [ Dm ] nhân, rộng ban phúc ân vô [ F ] ngần. Chúa [ E ] ơi, đến khi [ F ] nao con [ C ] được vào diện [ E7 ] kiến tôn [A,]nhan.

1. [ Am ] Con thả hồn miên [ C ] man, tưởng [ F ] nhớ đến thuở còn [ C ] thênh thang, tiến [ Am ] vào cung thánh huy [ E ] hoàng, cùng muôn [ C ] người reo mừng ca [ E ] vang, tình yêu [ E7 ] Chúa muôn muôn [ Am ] đời.

2. [ Am ] Khúc nhạc mừng cung [ C ] tiến, thành [ F ] kính với một lòng [ C ] trung kiên, hướng [ Am ] về cung thánh diệu [ E ] hiền. Lời kinh [ C ] nguyện chân thành dâng [ E ] tiến, cậy trông [ E7 ] Chúa luôn vững [ Am ] bền.

3. [ Am ] Nương tựa vào Thiên [ C ] Chúa, nguyện [ F ] mãi tán tụng tình [ C ] yêu thương, dắt [ Am ] dìu con bước trên [ E ] đường, bàn tay [ C ] Ngài âm thầm đưa [ E ] lối, tình yêu [ E7 ] Chúa ôi tuyệt [ Am ] vời.