dân tộc của Chúa - tv 99

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ A ] Ta là dân [ F#m ] tộc là [ C#m ] đoàn chiên Chúa chăn [ E ] nuôi. [ A ] Ta là dân [ D ] tộc là [ E7 ] đoàn chiên Chúa chăn [ A ] nuôi.

1. Hãy tung hô [ C#7 ] Chúa hỡi [ F#m ] toàn thể địa [ D ] cầu, [ Bm ] ___ phụng thờ Thiên [ E ] Chúa với [ E7 ] niềm hỷ [ A ] hoan. Vào trước thánh [ Bm ] nhan giữa [ B7 ] ngàn muôn tiếng reo [ E ] hò, [ C#m ] ___ cùng tung hô [ E ] Chúa chí [ F#m ] tôn [ E ] hiển [ A ] vinh.

2. Người là Thượng [ C#7 ] Đế ta [ F#m ] cùng nhau phụng [ D ] thờ, [ Bm ] ___ Người dựng nên [ E ] ta, ta [ E7 ] thuộc dân [ A ] Người. Người chăn dắt [ Bm ] ta, ta [ B7 ] là chiên Chúa muôn [ E ] đời, [ C#m ] ___ là đoàn dân riêng [ E ] Chúa [ F#m ] luôn [ E ] yêu [ A ] thương.

3. Bởi vì Thiên [ C#7 ] Chúa nhân [ F#m ] hậu đến ngàn [ D ] đời, [ Bm ] ___ Người trọn tình [ E ] thương đến [ E7 ] vạn kiếp [ A ] sau. Người luôn tín [ Bm ] trung cho [ B7 ] dù nhân thế đổi [ E ] dời, [ C#m ] ___ một niềm yêu thương [ E ] sắt [ F#m ] son [ E ] chẳng [ A ] phai.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Xin thắp lên ngọn lửa Thánh Thần, Đấng suối nguồn tình yêu vô tận. Đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin Thánh Thần tình yêu khơi nguồn sự sống. Cho khắp nơi bừng lên ánh lửa hiệp thông.
Đây muôn hoa tươi xinh đang khoe mầu trước nắng. Con say sưa câu ca trước nhan Mẹ thắm tình son. Đây bài ca chứa chan ân tình. Con thành tâm tiến dâng Mẹ hiền.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh quang rạng ngời trên chúng con.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.