Matinô

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con khát khao tìm đến Ngài, Lạy Chúa để con chiêm ngưỡng Chúa uy hùng. Ngài chính là Thượng Đế con thờ, từ rạng đông con đã khát khao trông chờ.
23/10/2021 03:10:33
D
Nầy hồn con Chúa giữ gìn, sống kế bên Chúa an bình thành thơi. Cõi lòng con đâu dám tự cao, đôi mắt con dẳng dám tự hào Chúa ơi.
21/10/2021 06:10:29
F
Quyền năng Chúa ta ca vang khắp nơi, để thế giới tin yêu một Thiên Chúa. Kỳ công Chúa ta loan cho thế gian.
20/10/2021 06:10:59
Em
Nào mau đến đây ta cùng lên núi Thánh. Vào trong đền thờ Thiên Chúa cả muôn dân. Nào mau đi tới xin Người dạy cho biết lối.
20/10/2021 02:10:21
F
Vườn nho vườn nho Thiên Chúa đã ra tay vun trồng chăm non, là nhà Is - ra - en, là nhà Is - ra - en. Gốc nho này Chúa bừng từ đất Ai Cập
19/10/2021 06:10:27
A
Nghĩa nặng với tình sâu, tình sâu nghĩa nặng nhiệm mầu. Chúa đã thương từ nghìn xưa, giờ đây xin Ngài nhớ lại. Xin Chúa ban lời chân lý Ngài, đưa con vào chính lộ.
19/10/2021 05:10:48
C
Ai cất tiếng kêu cầu thì Chúa đến ở kề bên, thì Chúa đến ở kề bên. Hãy ca ngợi: Thật Danh Chúa lớn lao. Hãy ca ngợi: Người cao cả dường bao.
13/10/2021 03:10:32
F
Muôn muôn đời Chúa vẫn một lòng yêu thương ta, đến muôn muôn đời tình Chúa thương vẫn luôn chan hòa. Lòng hướng tới thánh điện, nguyện dâng trao lời ngợi khen.
11/10/2021 06:10:31
F
Chư dân ơi hãy ca ngợi danh Chúa Trời cao cả. Vạn quốc ơi hãy vang hòa tụng ca Chúa vinh quang. Xin Chúa Trời chiếu rạng Nhan Thánh sáng tươi
11/10/2021 03:10:58
G
Muôn lạy Chúa càn khôn, cung điện Ngài khả ái biết bao. Hồn con khát khao mỏi mòn, mong sao tới được đền vàng, Đến như cánh chim sẽ, còn tìm cho được mái nhà.
11/10/2021 03:10:34
F
09/09/2021 03:09:21
324
0

ĐK: Xin dâng [C]lên, xin dâng lên ngàn lời. Chúc tụng Thánh [G]Danh [C]__ đến muôn đời. [Em]Chúc tụng Danh [G7]Thánh Chúa muôn muôn [C]đời.

1. Lạy Chúa như của lễ [Am]dâng chiều xưa [G7]Ngài hiến thân cho [C]đời, [Em]này trái tim an [Am]bình nguyện từ [D7]đây sống [G7]cho ân [C]tình.

2. Lạy Chúa như áng [Am]hương trầm lan [G7]tựa nến cháy hao [C]mòn [Em]hợp với muôn tâm [Am]hồn một lòng [D7]son hiến [G7]dâng vuông [C]tròn.

3. Lạy Chúa bao ước [Am]mơ đời con [G7]ngời sáng bao đêm [C]ngày [Em]nguyện sống cho mọi [Am]người cùng dựng [D7]xây khắp [G7]quê hương [C]này.

4. Lạy Chúa đây lễ [Am]dâng hiệp thông [G7]của lễ bao tâm [C]thành [Em]nguyện Chúa thương đoái [Am]nhận và rộng [D7]ban xuống [G7]muôn hồng [C]ân.