Hoàng Phương

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa
31/10/2022 08:10:58
Cm
15/02/2016 12:02:33
2083
0

1. [ Dm ] Khi tình yêu con còn [ Gm ] mơ, tin [ C ] yêu con dệt [ F ] thơ thì tình Chúa hững [ A ] hờ.
[ D7 ] Chúa vẫn dang tay trông [ Gm ] chờ ,dôi mắt vương lệ [ E7 ] mờ, nhưng con vẫn làm [ A ] ngơ.
[ Dm ] khi tình yêu con tan [ Gm ] vỡ tin yêu con sầu [ F ] khổ, chạy đến Chúa nương [ A ] nhờ.
[ D7 ] Chúa vẫn đôi tay trông [ Gm ] chờ lòng Chúa vẫn vô [ F ] bờ trìu [ A7 ] mến mong con từng [ Dm ] giờ.

2. [ Dm ] Khi đường trần say nguồn [ Gm ] vui tương [ C ] lai con rực [ F ] chói con quên Chúa mất [ A ] rồi.
[ D7 ] Chúa vẫn dang tay rộng [ Gm ] mời Và thứ tha tội [ E7 ] đời Nhưng con chối từ [ A ] thôi.
Rồi khi đường trần con sầu [ Gm ] đau tương lai con mờ [ F ] ảo Chạy đến Chúa kêu [ A ] cầu.
[ D7 ] Chúa vẫn đôi tay rộng [ Gm ] mời Tình Chúa không đổi [ F ] dời Lòng [ A7 ] Chúa bao dung đời [ Dm ] đời.

Đk: [ Dm ] Ôi tình [ C ] yêu của [ Bb ] Chúa không bến [ A ] bờ
[ Gm ] Con lại đắm [ F ] say trần thế [ C ] hơn cả tình [ A ] Chúa
[ Dm ] Ôi vì [ C ] yêu, mà [ Bb ] Chúa không tiếc [ A ] đời
[ Gm ] Trên thập giá [ F ] kia lòng Chúa [ A ] đang cơn ngậm [ Dm ] ngùi