Hoàng Phương

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa
31/10/2022 08:10:58
Dm

1. [ Am ] Đã chờ mong hôm sớm đèn sẵn trong [ G ] tay những cô trinh [ C ] nữ. Chờ đón đã [ E ] khuya mọi người trông [ E7 ] ngóng chẳng thấy tăm [ F ] hơi bóng dáng chàng [ Am ] đến.

ĐK: [ C ] Kìa đàn vang cung [ F ] lên muôn tiếng ca [ E ] hát sáng như hừng [ G ] đông. [ C ] Hỡi những ai trong [ F ] tay ánh nến chan [ G6 ] hòa mau vào Tiệc [ C ] Cưới.

2. [ Am ] Khi trời đêm khuya vắng người ngủ đê [ G ] mê những cô trinh [ C ] nữ. Rồi có tiếng [ E ] kêu: mọi người ra [ E7 ] đón chàng rể đến [ F ] nơi ánh sáng cầm [ Am ] tay.

3. [ Am ] Khi chàng rể đang đến đầy những lo [ G ] âu những cô không [ C ] tính. Rồi cất tiếng [ E ] xin: dầu đến không [ E7 ] sẵn mà chẳng ai [ F ] cho khốn khó làm [ Am ] sao. 

4. [ Am ] Khi chàng rể đang đến lòng những hân [ G ] hoan những cô khôn [ C ] ngoan. Rồi cất tiếng [ E ] ca: dầu đèn đã [ E7 ] sẵn mừng rỡ không [ F ] ngơi vui trong Tiệc [ Am ] Cưới.