Chưa rõ tác giả

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó
28/11/2023 03:11:00
Dm
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
28/11/2023 03:11:37
G
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
25/11/2023 07:11:22
C
Dâng lên Cha đây là lễ vật để tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Chung câu kinh chung một tâm tình để mừng ngày Con Chúa Phục Sinh.
25/11/2023 02:11:50
Dm
Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày Chúa Nhật: ngày đầy niềm vui vì Con Chúa vinh thắng phục sinh. Tạ ơn Cha đã cho chúng con ngày nghỉ ngơi
19/11/2023 06:11:06
F
Hãy đến đây reo hò mừng Chúa. Hãy đến đây tung hô Đấng Cứu Độ. Tạ ơn Chúa ta vào trước Thánh Nhan, tung hô Chúa với điệu hát cung đàn.
17/11/2023 07:11:29
C
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình
03/09/2023 11:09:45
Dm
Con xin dâng lên thánh lễ này hiệp cùng toàn dân Chúa. Để tưởng niệm Ngôi Hai đã chết cho đời. Con xin dâng lên niềm tin
17/08/2023 02:08:28
C
Đêm đông Ngôi Lời hạ sinh xuống trần, ngự nơi hang đá trong máng cỏ rơm êm. Đêm đông Con Người hạ sinh giữa đời, đem chính thân mình
06/08/2023 02:08:43
Dm
Này Chúa sẽ đến, Này Chúa sẽ đến cứu dân lầm than. Lời Chúa chiếu sáng, lời Chúa gieo vui cho lòng đau thương.
03/08/2023 02:08:07
F

1. [ Em ] Bên lòng Cha rất [ D ] nhân từ, [ C ] con tựa nương tấm thân hèn. [ Am ] Ôi đời con xiết [ G ] bao ấm áp, [ F#7 ] mãi hạnh [ B7 ] phúc.
[ Em ] Dẫu cuồng phong phủ [ D ] vây tứ bề, [ C ] dẫu trần gian đắng [ Bm ] cay dập vùi. [ Am ] Tâm hồn con mãi [ G ] luôn tín thác, [ B7 ] trong tình [ Em ] Cha.

ĐK : [ Em ] Xin nguyện nên khúc [ Am ] ca mãi [ D ] vang vọng theo tháng [ G ] năm. Tán [ C ] dương tình yêu Chúa [ F#7 ] không nhạt [ B7 ] phai.
[ Em ] Ôi tình yêu thánh [ Am ] ân chứa [ D ] chan đời con lắm [ G ] phen hao [ C ] mòn. Ngài ơi ước [ F#7 ] mong dâng [ B7 ] Ngài trái tim chân [ Em ] thành.

2. [ Em ] Ôi tình yêu Chúa [ D ] vỗ về, [ C ] sóng trùng khơi mãi [ Bm ] xô bờ. [ Am ] Ơn trời cao như [ G ] mưa miên man, [ F#7 ] luôn gội [ B7 ] tưới.
[ Em ] Tâm hồn con đã [ D ] bao khô cằn, [ C ] ngước nhìn lên Chúa [ Bm ] ban ơn lành. [ Am ] Ôi đời con sướng [ G ] vui có Chúa, [ B7 ] luôn dìu [ Em ] đưa.

3. [ Em ] Con nguyện như nến [ D ] sáng ngời, [ C ] giữa màn đêm thắp [ Bm ] hy vọng. [ Am ] Soi đời ai tối [ G ] tăm khốn khó, [ F#7 ] trong tình [ B7 ] mến.
[ Em ] Để trần gian sáng [ D ] lên Tin Mừng, [ C ] thoát lầm mê đắm [ Bm ] trong lỗi tội. [ Am ] Muôn người vui sống [ G ] trong yêu thương, [ B7 ] luôn bình [ Em ] an.