Chưa rõ tác giả

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Nào cùng tôn vinh, nào cùng tôn vinh, tôn vinh Chúa, Người làm bao kỳ công cho muôn phàm nhân. Nào cùng vui lên, nào cùng vui lên, vui trong Chúa.
26/10/2021 07:10:21
G
Hãy nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng nữa, đừng cứng lòng nữa. Hãy đến đây reo vui mừng Chúa. Tung hô Người Đấng Cứu Độ Ta.
26/10/2021 06:10:17
F
Mẹ ơi Mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình. Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng,đem dời xa khỏi chốn tối tăm.
26/10/2021 06:10:12
Am
Phúc cho ai có lòng trong sạch họ sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Phúc cho ai xây dựng hòa bình họ sẽ được gọi là con Chúa Trời.
26/10/2021 04:10:03
F
Với tiếng đàn, với tiếng ca xin dâng lên Cha bao tâm tình tri ân bao tâm tình mến thương. Trong ly rượu nồng trong địa bánh thơm xin dâng lên Cha
26/10/2021 03:10:51
D
Vâng từ đây con đi vào đời mang tình yêu cao siêu vời vợi, đời con xin thành nhân chứng. Vâng từ đây con đi vào đời loan tình yêu Cha luôn kêu mời.
26/10/2021 03:10:03
F
Bao nhiêu cay đắng trong cuộc đời, bao nhiêu nước mắt rơi mặn môi, con xin dâng Chúa Cha trên trời, câu kinh chưa dứt đã nghẹn lời.
21/10/2021 06:10:16
F
Lạy Chúa! Xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Chúa, gìn hồn con trong bình an của Ngài. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào
21/10/2021 06:10:12
D
Ngươi hãy yêu mến Chúa ngươi và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Yêu Chúa là kính thờ, là cảm tạ, là tôn vinh suốt trong cuộc sống.
21/10/2021 02:10:51
G
Hôm nay con muốn sống một ngày như Mẹ đã sống, hôm nay con muốn đi con đường Mẹ đã đi qua.
20/10/2021 06:10:04
D
07/08/2021 06:08:36
201
0

ĐK: Chúa đến [F]rồi Người đến cứu [C]đời nào [Gm]ta chung nhau niềm vui [F]mới.
Chúa đến [F]rồi Người đến cứu [C]đời nào [Gm]ta hân hoan hát [C]vang [F]trời.

1. Nầy Người [Bb]đến cứu độ chúng [C]ta mau dâng [Bb]Chúa muôn ngàn tiếng [Gm]ca.
Nầy Người [Bb]đến cứu độ chúng [C]ta trời với [Am]đất từ [C]nay giao [F]hòa.

2. Người đã đến sống giữa chúng ta đây ân phúc muôn người thiết tha.
Người đã đến sống giữa chúng ta trọn kiếp sống đời luôn an hòa.