Chưa rõ tác giả

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình
03/09/2023 11:09:45
Dm
Con xin dâng lên thánh lễ này hiệp cùng toàn dân Chúa. Để tưởng niệm Ngôi Hai đã chết cho đời. Con xin dâng lên niềm tin
17/08/2023 02:08:28
Dm
Đêm đông Ngôi Lời hạ sinh xuống trần, ngự nơi hang đá trong máng cỏ rơm êm. Đêm đông Con Người hạ sinh giữa đời, đem chính thân mình
06/08/2023 02:08:43
Dm
Này Chúa sẽ đến, Này Chúa sẽ đến cứu dân lầm than. Lời Chúa chiếu sáng, lời Chúa gieo vui cho lòng đau thương.
03/08/2023 02:08:07
Dm
Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
25/07/2023 05:07:01
Dm
Hỡi những ai trung tín trong việc nhỏ và vâng theo ý của Ngài, Ngài sẽ thưởng vinh phúc Nước Trời. Hỡi những ai đang có sẽ được ban thêm
18/07/2023 02:07:28
Dm
Chúa sẽ đến bất ngờ hãy tỉnh thức và hãy cầu nguyện. Như năm cô khôn ngoan mang dầu đầy ắp đón tiếp chàng rể. Chúa sẽ đến bất ngờ
17/07/2023 02:07:56
Dm
Con tuyên xưng Ngài là Đức Ki-tô: Con Cha trên trời hằng sống thiên thu.  Con tuyên xưng Ngài là Đức Ki-tô. Đấng cứu độ nhân loại khỏi kiếp hư vô
04/07/2023 01:07:43
Dm
Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng! Soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là Ngôi Sao sáng! Soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn
02/07/2023 06:07:11
Dm
Ôi lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi của Ngài cho chúng con, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Và lạy Chúa con lắng tai nghe, lời Ngài phán chan chứa bình an
02/07/2023 06:07:06
Dm
22/06/2021 03:06:22
654
0

ĐK: Rượu nho bánh [ Dm ] miến con dâng [ Gm ] về dâng về Chúa từ [ A7 ] nhân. [ Dm ] Nguyện xin Thiên [ Bb ] Chúa ban dư [ A7 ] tràn dư tràn những hồng [ Dm ] ân.

1. Con xin dâng [ Dm ] lên tình yêu thiết [ C7 ] tha cùng muôn tiếng [ F ] ca. [ Bb ] Ghi trong tâm [ Asus4 ] tư ngàn muôn ước [ A7 ] mơ cùng năm tháng [ Dm ] qua.

2. Con xin dâng [ Dm ] lên này thân xác [ C7 ] con nhiều khi yếu [ F ] đau. [ Bb ] Xin thương ban [ Asus4 ] ơn để năm tháng [ A7 ] sau được thêm sức [ Dm ] hơn.

3. Con xin dâng [ Dm ] lên niềm tin sắt [ C7 ] son vượt qua khó [ F ] nguy. [ Bb ] Khi con an [ Asus4 ] vui hoặc khi đắng [ A7 ] cay được yêu Chúa [ Dm ] thôi.