Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Dm ] Ai yêu mến [ F ] Thầy thì [ C ] luôn giữ lời [ Dm ] Thầy. [ Gm ] Ai yêu mến [ C ] Thầy thì [ A7 ] luôn sống theo lời [ Dm ] Thầy.

1. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha [ Bb ] Thầy yêu [ A7 ] mến người [ Dm ] ấy. [ G ] Cha sẽ sai Thần [ F ] Linh ở [ Bb ] cùng dạy dỗ đoàn [ A7 ] con. [ Dm ] Người nhắc nhở bảo [ Bb ] ban mọi điều [ Gm ] răn Thầy xưa đã [ C ] nói. [ F ] Đừng để lòng xao [ Asus4 ] xuyến bởi [ Am7 ] Thầy chính là niềm [ Dm ] vui.

2. Ta sẽ ban bình an để trong [ Bb ] lòng con [ A7 ] chẳng sợ [ Dm ] hãi. [ G ] Con vững tin cậy [ F ] trông dẫu [ Bb ] đời còn lắm bủa [ A7 ] vây. [ Dm ] Xin Thánh Thần tình [ Bb ] yêu hằng chở [ Gm ] che và luôn soi [ C ] sáng. [ F ] Để một lòng yêu [ Asus4 ] mến tái [ Am7 ] tạo mỗi ngày đời [ Dm ] con.

3. Xin giúp con ngày đêm được giữ [ Bb ] trọn lời [ A7 ] Chúa hằng [ Dm ] sống. [ G ] Nên chứng nhân tình [ F ] yêu chia [ Bb ] sẻ và biết cảm [ A7 ] thông. [ Dm ] Khao khát của đời [ Bb ] con là ngày [ Gm ] đêm được yêu mến [ C ] Chúa. [ F ] Và trọn đời tuân [ Asus4 ] giữ huấn [ Am7 ] thị Chúa đã truyền [ Dm ] ban.

Cùng tác giả Huỳnh Minh Kỳ

Chư dân hãy ca tụng Ngài thân lạy Chúa, hết thẩy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Chúa xót thương chúc phúc lành cho chúng con, xin Chúa chiếu roi trên chúng con ánh sáng của Ngài
Thầy ban cho các con một điều răn mới: là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Và đây cứ dấu này người ta nhận biết, chính các con là môn đệ Thầy
Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Chúa đã hứa Ngài cho ta sự sống muôn đời.
Này Tô - ma con hãy xỏ ngón tay vào đây, này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây. Chớ cứng lòng, chớ cứng lòng hãy tin nơi Thầy vì Thầy nay đã sống lại.
Khi các con ăn chay chớ để mặt mày ủ rũ, như bọn giả hình thiểu não đau khổ trước mặt người ta. Khi các con cầu nguyện chớ làm như kẻ giả hình ở nơi hội đường phố xá để cho bao kẻ ca tụng.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.