Việt Trì

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng sống Chúa truyền ban.
18/05/2023 07:05:38
Am
17/09/2021 07:09:42
441
0

ĐK: Mẹ [ D ] ơi! Nay Mẹ đã lên [ Bm ] trời, [ G ] Mẹ về bên [ Em ] Chúa hưởng [ Em7 ] trọn niềm [ A ] vui [ A7 ] .
Mẹ [ D ] ơi! Xin [ D7 ] Mẹ hãy dạy [ G ] con. [ A ] Cho con biết [ Em ] sống như [ A7 ] Mẹ, Mẹ [ D ] ơi! [ D7 ]

1. Hôm [ G ] nay Mẹ lãnh [ F#m ] nhận triều [ Em ] thiên của Vua [ D ] Trời lãnh [ G7 ] nhận nguồn vinh [ E7 ] phúc triền [ A ] miên [ D7 ] .
Hôm [ G ] nay vầng trăng [ C ] sáng nối [ E7 ] gót theo chân [ A ] Mẹ những [ F#m ] cánh sao điểm [ A7 ] trang áo [ D ] Mẹ.

2. Con [ G ] dâng lời chúc [ F#m ] mừng Mẹ [ Em ] Chúa Cả muôn [ D ] trùng những [ G7 ] lời ca như [ E7 ] sóng triều [ A ] dâng [ D7 ] .
Ôi [ G ] Ma - ri - [ C ] a Chúa [ E7 ] đã thương ban [ A ] tặng chức [ F#m ] Nữ Vương hiển [ A7 ] vinh Thiên [ D ] Đàng.

3. Hôm [ G ] nay trời mở [ F#m ] rộng và [ Em ] thế trần náo [ D ] động hát [ G7 ] mừng Mẹ lên [ E7 ] chốn trời [ A ] cao [ D7 ] .
Con [ G ] xin được vui [ C ] sống vững [ E7 ] bước trong hy [ A ] vọng mến [ F#m ] Chúa yêu anh [ A7 ] em một [ D ] lòng.