Nguyễn Ngọc Thức

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mỗi độ xuân về, ngàn hoa đua nở thắm, khoe muôn sắc tươi xinh, quyện bay theo gió. Gieo hương sắc muôn nơi, tô thắm đẹp cõi đời. Ong bướm vui bay, cùng đàn chim vang hát.
24/01/2024 03:01:20
Gm

ĐK: Xê - [ F ] da hãy trả cho Xê - [ Gm ] da Xê - [ C7 ] da hãy trả cho Xê - [ F ] da. Gia - về hãy trả cho Gia - [ Gm ] vê  Gia - [ C7 ] vê hãy trả cho Gia - [ F ] vê.

1. Thầy [ Dm ] ơi! Thầy là [ C7 ] Đấng Chí [ F ] Công xin hãy [ A7 ] dạy cho chúng tôi đôi [ Dm ] điều. Giờ [ Bb ] đây nên hay không đóng [ Gm ] thuế? Đồng bạc [ A7 ] thuế đang đè trên đầu [ Dm ] dân.

2. Tiền [ Dm ] đây là hình [ C7 ] ai khắc [ F ] ghi? Của Xê - [ A7 ] da thì hãy trả cho [ Dm ] ngài. Thời [ Bb ] gian ngàn muôn ơn sức [ Gm ] sống của Thiên [ A7 ] Chúa mau hãy trả cho [ Dm ] Chúa.

3. Đời [ Dm ] ta như bông [ C7 ] hoa sớm [ F ] mai, sáng thắm [ A7 ] tươi chiều nay đã phai [ Dm ] tàn. Trần [ Bb ] gian theo năm tháng tan [ Gm ] biến, tình yêu [ A7 ] Chúa luôn bền vững ngàn [ Dm ] thu.