Danh sách bài hát

Bài hát được tổng hợp toàn bộ ở đây để người dùng dễ dàng tìm kiếm hoặc muốn xem được toàn bộ bài hát của trang web
45
0
Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
21
0
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
35
0
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
26
0
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
28
0
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
126
0
Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình, mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân, áo trắng vô ngần. Chúa là cây nho, con là cành nho. Con chết mỗi ngày, với Ngài cho ngàn tội lỗi.
Tác giả Ân Đức
Chuyên mục mùa thường niên
47
0
Này đây con sẽ lấy gì. Để dâng Cha làm hy lễ đời con. Cuộc đời con lầm than với bao lỗi lầm. Đây trái tim hồng hiệp dâng trót tâm tình con.
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
45
0
Muôn người sum họp về đây, nơi nhà Chúa ôi huy hoàng. Muôn tiếng ca vang lừng, đoàn con chúc vinh danh Ngài. Nào cùng nhau hát vang lên, với cung đàn bay bổng du dương.
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
46
0
Hỡi các dân tộc hãy về đây ca tụng Chúa Trời, hiệp lời cất tiếng muôn nơi. Hỡi các dân tộc nào ngợi ca tình yêu Thiên Chúa, vì Ngài là Đấng yêu thương con người
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
65
0
Hãy tạ ơn Thiên Chúa suốt cuộc đời. Tri ân Ngài hừng sáng tới đêm đen. Hãy ca ngợi tình Ngài luôn tín trung. Hãy ca mừng Thiên Chúa Đấng uy hùng.
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
34
0
Cùng tiến dâng lên, trước thiên nhan Chúa trời, này rượu nho bánh miến, cả lòng thành muôn dân. Giờ đây xin Chúa đầy lòng lành, cho bánh rượu trở thành Mình Máu Thánh thiêng liêng.
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
43
0
Của lễ hy sinh, Chúa dâng mình cứu chuộc nhân thế, nên lễ dâng đẹp lòng Cha nhân ái. Chỉ vì yêu thương ban chính Máu Thịt, làm thần lương dưỡng nuôi trần gian.
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
53
0
Đoàn con xin dâng lên Chúa nhân hiền. Rượu nho thơm hương và bánh trắng tinh. Xin Chúa biến thành Thịt Máu Chúa Con. Xin thương đón nhận và ban phước lành.
Tác giả Mai Hoàng Công
Chuyên mục mùa thường niên
50
0
Chúa là đường sáng soi, dẫn đưa con qua chốn gian trần. Đường đời gian truân, gập ghềnh gian nguy, lạc chìm trong đêm tối Cha ơi! Biết tìm đâu ủi an giữa gian trần u tối bao ngày.
Chuyên mục mùa thường niên
106
0
Hiệp lòng xin tiến dâng Ngài. Này đây của lễ đơn sơ thắm hương quê. Là bao công khó tưới mát ruộng đồng xa, thấm đẫm giọt mồ hôi để kết nên của lẽ dâng Cha từ nhân.
Tác giả Trần Anh Vũ
Chuyên mục mùa thường niên
68
0
Xin cho con bước theo Ngài Trên đường thập giá dẫu chông gai. Xin theo Ngài trên đường dầu chông gai. Xin cho con theo bước Ngài cùng Ngài đi trọn đường dài. Xin theo Ngài cùng Ngài trọn đường dài.
Tác giả Giang Tâm
Chuyên mục tận hiến