Chu Linh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Biết trong đời con, con có Chúa mãi là mùa xuân. Biết trong lầm than, con có Chúa là nguồn ủi an. Yêu thương dắt dìu ân thiêng ban tặng.
25/01/2024 03:01:31
Dm
Rộn ràng xuân đến đem niềm vui về khắp thôn làng. Từng đàn chim én tung cánh bay ríu rít trời mây xuân. Xuân nay đến rồi bao trẻ nhỏ tung tăng khoe áo mới.
23/01/2024 02:01:07
G
06/03/2018 10:03:52
2723
2

1. Có một con [ Am ] đường mà Chúa muốn con [ C ] đi, một con [ Am ] đường mà Chúa đã đi [ G ] qua, một con [ Bm7 ] đường mang tên Thập [ E ] giá. [ A7 ] Chúa đã đi [ Dm ] qua Chúa đã đi [ F ] qua con đường như thế [ C ] đó từng bước Chúa hiên [ E7 ] ngang Thập giá đến vinh [ Am ] quang.

ĐK: Con hiểu [ Am ] rằng đường con sẽ đi [ C ] qua,con hiểu [ E7 ] rằng trần gian lắm phong [ Am ] ba, con hiểu [ F ] rằng Tình Chúa vẫn bao [ Dm6 ] la, Chúa cho [ B7 ] con niềm tin và hy [ E ] vọng. Xin một [ Am ] đời Thập giá dẫn con [ C ] đi, xin một [ E7 ] đời vượt qua những gian [ Am ] nguy, xin một [ F ] đời Thập giá vác trên [ Dm6 ] vai, xin một [ E7 ] đời được sống trong Tình [ Am ] Ngài.

2.Bước chân trong [ Am ] đời nhiều khi thấy bơ [ C ] vơ, làm sao [ Am ] hiểu đường con đúng hay [ G ] sai, và nơi [ Bm7 ] nào cho con hạnh [ E ] phúc. [ A7 ] Chúa muốn con [ Dm ] đi Chúa muốn con [ F ] đi con đường mang chân [ C ] lý: Thập giá dẫu đau [ E7 ] thương niềm vui sẽ miên [ Am ] trường.

3. Những cơn mưa [ Am ] chiều lòng con bổng cô [ C ] liêu, đường đi [ Am ] nào dạy con biết thương [ G ] yêu, đưởng đi [ Bm7 ] nào không vương Thập [ E ] giá ? [ A7 ] Chúa đã đi [ Dm ] qua Chúa biết con [ F ] đây thân phận con yếu [ C ] đuối và Chúa đỡ nâng [ E7 ] con để con bước theo [ Am ] Ngài.