Dấu Chân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Trần hoàn hòa vang tiếng ca, mừng Mẹ Maria, thật diễm phúc bao la, Mẹ được hồn xác lên trời. Nay cùng với Giáo hội, và cùng triều thần thánh nơi nơi
19/07/2021 08:07:09
G
Lạy Chúa, Ngài là Đấng giàu lòng xót thương. Nguyện Ngài rủ thương, ôm chúng con vào vòng tay Chúa. Giữa thế gian dù còn bao thương đau, nhiều tai ương và than khóc u sầu.
09/07/2021 05:07:59
Am
Dưới chân Thập giá, giờ này con gẫm suy về Ngài. Chúa yêu trần thế, Ngài đã đến sống với trần ai.Cam chịu khổ đau, Ngài chịu treo trên Thánh giá nhục hình.
07/07/2021 06:07:30
Am
Giuse cuộc đời tựa bông huệ trắng. Hương thơm nồng lên tận tòa câu ngời sáng. Trọn một đời sống mãi luôn khiêm nhường, dù rằng nhiều nỗi khó khăn trên đường. Vẫn luôn hoàn toàn tín trung đến cùng. Giuse Ngài là cha nuôi con Chúa.
12/03/2020 11:03:49
Am
04/08/2021 04:08:50
192
0

ĐK: Vui lên [F]đi nào vui lên [Gm]đi nào vui lên [C]đi! Vinh quang của [Bb]Chúa sắp tỏ [Am]hiện, Ngôi Hai Thiên [Bb]Chúa [C]giáng [F]trần.

1. Đấng Cứu [Dm]Độ dân đêm nay sẽ ra [C]đời. Người là Đức [Bb]Chúa tạo thành thế [C]giới thống trị mọi [C7]loài ở khắp mọi [F]nơi.

2. Đấng Cứu [Dm]Độ Cha ban xuống cho [C]đời. Mọi người sẽ [Bb]thấy, mọi người sẽ [C]thấy thái bình thịnh [C7]vượng ở khắp mọi [F]nơi.