Thy Anh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa! Xin là Núi Đá cho con trú ẩn, lũy thành kiên vững để cứu độ con. Vì Chúa là Đá Tảng là chiến lũy con, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.
20/06/2023 12:06:01
Bb
Lạy Chúa con xin chân thành kính dâng Cha của lễ chí ái con yêu Ngài. Này bánh thơm tho và thanh khiết vẹn tuyền, cùng máu rượu hòa chan thánh ân.
27/04/2023 03:04:06
C
Các tầng trời mở ra, Chúa Thánh Thần ngự trên Người như chim bồ câu. Và có tiếng Chúa Cha tuyên phán: Đây là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta mọi đàng.
20/07/2021 02:07:44
D

1. [ Em ] Đây rượu nho bánh [ G ] miến khiết [ Am ] tinh con [ Bm ] dâng về [ Em ] Ngài. [ G ] Xưa vì yêu nhân [ C ] thế Chúa chịu chết nên [ D ] của lễ [ G ] dâng [ E7 ] ___. [ Am ] Trong nắng chiều [ D ] Cal - vê bừng [ G ] sáng lên tình [ Bm7 ] Chúa yêu thương nhân [ Em ] trần.

ĐK: ( [ Em ] Dâng đoàn con dâng tiến) Dâng đoàn con dâng [ G ] tiến này của [ Am ] lễ thắm [ D ] tình quê [ G ] hương. [ Em7 ] Nhọc nhằn từ mờ [ Am ] sương với [ C ] nhiều khổ [ Bm7 ] gánh trên [ Em ] đường. [ D7 ] Xin Cha thương [ G ] nhận, và [ Am ] ban xuống [ B7 ] cho quê [ Em ] hương: [ Am7 ] người người yêu [ Am ] thương, trần [ B7 ] thế hóa nên thiên [ E ] đường.

2. [ Em ] Xin được như ánh [ G ] nến sáng [ Am ] soi xua [ Bm ] tan lạnh [ Em ] đông. [ G ] Soi vào lòng băng [ C ] giá, phá hờn căm, nghi [ D ] kị, ghét [ G ] ghen [ E7 ] ___. [ Am ] Xin mãi được [ D ] tiêu hao, để [ G ] sáng lên lòng [ Bm7 ] mến yêu không lụi [ Em ] tàn.

3. [ Em ] Dâng trầm hương thơm [ G ] ngát ngút [ Am ] bay đến [ Bm ] nơi cực [ Em ] linh. [ G ] Như lời con nguyện [ C ] xin Chúa hãy đoái thương [ D ] nhìn thế [ G ] gian [ E7 ] ___: [ Am ] trong vũng lụy [ D ] miên man. Nguyện [ G ] tái sinh, đổi [ Bm7 ] mới tâm can muôn [ Em ] lòng.

4. [ Em ] Dâng về Cha nhân [ G ] ái sắc [ Am ] hoa xinh [ Bm ] tươi rực [ Em ] hồng. [ G ] Vui đùa trong nắng [ C ] ấm, dưới trời xanh tay [ D ] Ngài quan [ G ] phòng [ E7 ] ___. [ Am ] Dâng tấm lòng [ D ] trung trinh, tựa [ G ] sắc hoa vờn [ Bm7 ] gió lung linh nương [ Em ] đồng.

5. [ Em ] Dâng này đây trái [ G ] chín ngát [ Am ] thơm hái [ Bm ] nơi đồng [ Em ] xa. [ G ] Bao ngày qua vun [ C ] tưới, gieo hạt nơi đất [ D ] lành tốt [ G ] tươi [ E7 ] ___. [ Am ] Trong đất hạt [ D ] tan đi, để [ G ] trổ sinh sinh mầm [ Bm7 ] sống mới bao ân [ Em ] tình.