Hoàng Peter

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Trên sông Gio - đan Gio - an làm phép rửa. Kêu gọi muôn dân ăn năn sám hối tội đời. Hãy dọn đường Chúa san bằng cho thẳng ngay
03/08/2023 02:08:23
Dm

1. À a [ C ] ơi. Con ơi con ngủ cho ngoan. Đêm [ Am ] đông giá rét (í a). Mẹ [ C ] còn Mẹ còn (í a) thức [ F ] khuya. [ Dm ]
Mẹ thức bên [ Gm ] con vòng tay (í a) sưởi [ C ] ấm ôm [ Am ] con vào lòng [ F ] tình dâng tha [ Am ] thiết (ớ tình) là [ C ] tình Mẹ yêu [ F ] con.

ĐK: Giê - [ F ] su, Giê - su con ngủ yên giấc nồng mộng [ Dm ] vàng là Cứu [ Bb ] Thế mưa hồng Thánh [ Gm ] Ân.
Giê - [ F ] su, Giê - su nghe âm vọng chư [ C ] thần. Tiếng ru [ Dm ] hời của Mẹ dịu dàng [ C ] lòng con [ F ] thơ.

2. À a [ C ] ơi. Con ơi con ngủ cho ngoan. Tin [ Am ] yêu phó thác (í a) trọn [ C ] niềm trọn niềm (í a) dấu [ F ] yêu. [ Dm ]
Mẹ ấp yêu [ Gm ] con bàn tay (í a) dẫn [ C ] lối đưa [ Am ] con vào đời [ F ] tình ca dâng [ Am ] hiến (ớ tình) là [ C ] tình Mẹ dâng [ F ] con.