Thiên Linh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khúc ca cảm tạ xin dâng lên Cha Thánh Giu-se, xin dâng lên Cha Thánh Quan Thầy. Biết bao hồng ân, biết bao hồng ân, bao hồng ân chan chứa trong đời là đời con.
12/03/2020 12:03:04
F
29/05/2023 02:05:50
183
0

ĐK. Thập [ F ] Giá Đức Ki - [ Dm ] tô niềm [ Bb ] vinh dự của [ C ] ta. Thập [ Gm ] giá Đức Ki - [ Em ] tô đã khơi [ C ] nguồn ơn thánh [ Am ] hóa. Nhờ máu nước tim [ Bb ] Ngài, từ khổ [ Bbm ] giá tuôn [ F ] trào mà [ Am7 ] Ngài thương giải [ C7 ] thoát cứu độ [ F ] ta.

1. [ A ] Nếu chỉ [ A7 ] vì tội lỗi của A - [ Dm ] đam, [ Bb ] mà sự [ C7 ] chết đã tràn [ F ] lan [ D7 ] . [ Gm6 ] Thì sự [ C7 ] chết Đức Ki - [ F ] tô trên thập [ Am ] hình [ Gm6 ] nên nguồn [ C7 ] sống cho trân [ F ] gian.

2. [ A ] Nếu xưa [ A7 ] nhờ chút máu của con [ Dm ] chiên, [ Bb ] mà dân [ C7 ] thoát ách lầm [ F ] than [ D7 ] . [ Gm6 ] Giờ nhờ [ C7 ] máu Đức Ki - [ F ] tô trên thập [ Am ] hình [ Gm6 ] ta được [ C7 ] thứ tha tội [ F ] khiên.

3. [ A ] Suốt cuộc [ A7 ] đời tôi chỉ muốn cao [ Dm ] rao [ Bb ] lòng thương [ C7 ] xót Chúa Trời [ F ] cao [ D7 ] . [ Gm6 ] Vì lòng [ C7 ] mến thương [ F ] ta ôi lạ [ Am ] lùng [ Gm6 ] nơi Thập [ C7 ] Giá phơi bày [ F ] ra.