Thiên Hồ

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Giê - su ơi! Ngài là tình yêu của tôi, là ánh sáng của đời tôi, là chốn tôi nương tựa, là đường là sự thật, là sức sống dẫn bước tôi đi trong đời.
14/07/2021 03:07:13
D

1. Giê - [Dm]su tình yêu của [A]tôi, Giê - [Dm]su tình yêu thắm [Gm]tươi, Giêsu tình yêu muôn [A]đời
Ngài là nguồn vui sống rạng [Dm]ngời cho đời [Gm]chan chứa không hề [A]vơi.
Giê - [Dm]su tình không đổi [A]thay, Giê - [Dm]su tình tôi đắm [Gm]say, Giêsu tình tôi ngất [A]ngây.
Ngài là niềm hạnh phúc mọi mọi [Dm]ngày cho đời [Am7]tôi đẹp mãi từ [Dm]đây. [D]

ĐK. Giê - su tình tôi khát [A]khao, Giê - [G]su tình tôi hiến [F#m]trao,
Giê - [Em]su tình yêu ngất [Bm]cao cho tim [A]tôi dâng trào sức [D]sống,
lòng tôi hằng tôn thờ [A]mong. Giê - [D]su là muôn tiếng [A]ca, Giê - [G]su nhạc tình thiết [F#m]tha,
Giê - [Em]su lòng thương hãi [Bm]hà, luôn mãi [G]là tình không biên [Em]giới cho cuộc [A7]đời tôi luôn sáng [D]ngời.

2. Giê - su tình yêu hiến thân, Giêsu chuộc tội thế nhân, Giê - su tình yêu vô ngần
Ngài đã làm thay đổi cuộc trần muôn người liên kết trong tình thân.
Giê - su tình yêu thẳm sâu, tim tôi chờ mong bấy lâu, Giê - su tình yêu thắm màu.
Ngài đã nhận lấy hết cơ cầu cho đời tôi đẹp mãi ngàn sau.