Thiên Tân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Trọn đời con một bài hát kinh ca ngợi. Tiếng hát con vang tận (ư) tới thiên thu.Mẹ tình thương từ trời ngút cao vời vợi. Xin yêu thương đón nhận (ư) cả hồn thơ. Xin yêu thương dắt về chốn quê hằng mơ.
20/06/2021 09:06:45
C

1. Ngày chưa [ C ] lên mà chúa mời [ Am ] gọi người bước tới quê [ G ] Trời. Vườn nho [ Em ] chín thắm hương tuyệt [ G ] vời như ơn lộc Thiên [ G7 ] Chúa.
Bình minh [ C ] lên Lời Chúa còn [ Am ] mời người bước tới quê [ G ] trời. Và nơi [ Em ] đó Chúa ban tràn [ G ] đầy ơn vinh quang ơn yêu [ C ] thương.

2.  Trời lên [ C ] cao rực sáng rạng [ Am ] ngời giờ thứ sáu đây [ G ] rồi, chủ ra   [ Em ] đón khắp con đường [ G ] đời mong sao người theo [ G7 ] bước.
Trời lên [ C ] cao màu sáng rạng [ Am ] ngời giờ thứ chín đây [ G ] rồi. Chủ vui [ Em ] đón những ai muôn [ G ] màng ban vinh quang ban yêu [ C ] thương.

3. Người công [ C ] nhân giờ thứ mười [ Am ] một đã đến lãnh một [ G ] đồng. Lòng nhân   [ Em ] ái Chúa không ngần [ G ] ngại ban cho người vinh [ G7 ] phúc.
Người công [ C ] nhân giờ thứ mười [ Am ] một đã đến lãnh một [ G ] đồng. Người sau [ Em ] hết Chúa đưa dìu [ G ] vào nơi vinh quang nơi yêu [ C ] thương.

ĐK: [ C ] Hỡi, hỡi người lòng nhân [ Dm ] ái Chúa ta nhiệm [ G ] mầu. Dẫu đến [ Dm ] muộn mà Thiên [ G ] Chúa phan phát công [ C ] đầu.
[ C ] Hỡi, hỡi người đừng phân [ Dm ] bua ghen tị cùng [ G ] người. [ F ] hãy lãnh [ Dm ] nhận phần của [ G ] ta tạ ơn Thiên [ C ] Chúa.