Thiên Tân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Trọn đời con một bài hát kinh ca ngợi. Tiếng hát con vang tận (ư) tới thiên thu.Mẹ tình thương từ trời ngút cao vời vợi. Xin yêu thương đón nhận (ư) cả hồn thơ. Xin yêu thương dắt về chốn quê hằng mơ.
20/06/2021 09:06:45
C
06/09/2021 03:09:31
126
0

ĐK: Khi [C]con kêu [E7]cầu Chúa [Am]nhận lời [G]con. Khi [A7]con kêu [Dm]cầu Chúa [G7]nhận lời [C]con.

1. Con ca tụng hết [E7]tình vì Chúa [Am]nhận, Chúa [C]nhận lời con [G]xin [F].
Giữa chư [F]vị Thiên [C7]Thần con đàn [F]ca, đàn [Dm]ca [G]Danh [Am]Chúa.

2. Con cảm tạ Danh [E7]Ngài vì Chúa [Am]hằng tín [C]thành và yêu [G]thương [F].
Chúa đáp [F]lời kêu [C7]cầu tâm hồn [F]con tràn [Dm]đầy [G]sức [Am]sống.

3. Kẻ khiêm cung Chúa [E7]nhìn người kiêu [Am]ngạo Chúa [C]Trời đều biết [G][F].
Lúc con [F]gặp bất [C7]hạnh Chúa giữ [F]con toàn [Dm]vẹn [G]mạng [Am]sống.