Hương Đan

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mẹ ơi Mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng
06/11/2021 05:11:08
Am
29/09/2021 05:09:54
185
0

ĐK. Muôn phúc [F]lành Chúa tuôn tràn trên thần dân [C]Chúa, để thần dân [Bb]Chúa vui [C]hưởng thái [F]bình.

1. [Am]Hỡi chư thần chư [F]thánh dâng lên [Bb]Chúa vinh quang uy [Am]quyền,
dâng [Gm]vinh quang xứng danh [C]Người, thờ lạy [F]Chúa thánh thiện uy [C]nghiêm.

2. [Am]Tiếng Người thật uy [F]dũng, lời Chúa [Bb]phán ra rất uy [Am]hùng,
dâng [Gm]cao hơn sóng thét [C]gào, Người ngự [F]trên nước lũ mênh [C]mông.

3. [Am]Tất cả cùng lên [F]tiếng tôn vinh [Bb]Chúa uy linh rạng [Am]ngời,
muôn [Gm]năm muôn kiếp muôn [C]đời, Người là [F]Vua thống trị thiên [C]thu.