Hương Đan

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mẹ ơi Mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng
06/11/2021 05:11:08
Am

ĐK: Lạy [ Bb ] Chúa! Xin là Núi Đá cho con trú [ Bb ] ẩn, lũy thành kiên [ Eb ] vững để cứu độ [ F ] con. [ Gm ] Vì Chúa là Đá [ Bb ] Tảng là chiến lũy [ Bb ] con, vì uy danh [ Cm ] Chúa, Chúa sẽ dìu [ F7 ] dắt và hướng dẫn [ Bb ] con.

[ D7 ] PK: Lạy [ Gm ] Chúa! [ Cm ] Chúa hằng sống [ F ] động trong [ Bb ] những tâm hồn chính [ D7 ] trực và chân [ Gm ] thành. [ G7 ] ___ Xin dùng ơn [ Cm ] Chúa làm cho chúng [ F ] con trở [ Bb ] nên, trở [ Cm ] nên [ Gm ] giống như những tâm [ Eb ] hồn đã [ C ] được Chúa dủ [ F ] thương, Chúa đã [ Eb ] thương ngự [ D ] tri.