Ngọc Hân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Xin Tin Yêu vào nơi Đức Kitô
21/04/2015 02:04:53
dm

ĐK: Tim [Dm]con đong đầy yêu [F]thương dâng [C]về Chúa Hài [F]Nhi. Yêu thương yêu loài người vô [C]biên không ngại sinh xuống [F]thế.
Đôi [Dm]tay xin ôm trọn nhân [Bb]gian dâng [A7]về Chúa tình [Dm]yêu. Đau [Gm]thương càng đau thương tê [Dm]tái, Ngài [A7]sẽ yêu thương [Dm]yêu.

1. [Dm]Xin tình yêu như nắng [F]ấm đổi giá băng lạnh [Dm7]lùng. Xin tình [Gm]yêu như ánh [Bb]sáng thay tối mù đêm [A7]đông.
Xin tình [Dm]yêu như đêm [Bb]êm, như áo [F]ấm để kính [C]dâng  để kính [Bb]dâng Con Chúa [A7]Trời giáng [Dm]sinh.

2. [Dm]Cho niềm tin như núi [F]đá để Chúa nương thân [Dm7]Ngài. Cho niềm [Gm]tin luôn thắp [Bb]sáng tỏa chiếu cả không [A7]gian.
Xin niềm [Dm]tin luôn dậy [Bb]men, luôn đốt [F]cháy hồn thế [C]nhân sưởi ấm [Bb]cho Con Chúa [A7]Trời giáng [Dm]sinh.

3. [Dm]Cho đời con nên chứng [F]tá cuộc giáng sinh nhiệm [Dm7]mầu. Cho hồn [Gm]con luôn trung [Bb]tín đã đáp đền ơn [A7]sâu.
Cho đời [Dm]con như trầm [Bb]hương, nghi ngút [F]cháy tỏa ngát, [C]hương ngàn mến [Bb]thương Con Chúa [A7]Trời giáng [Dm]sinh.