Ngọc Hân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa chiên lành, Chúa chiên lành dắt tôi trên đồng cỏ xanh. Được Người thương và đưa tôi tới nguồn mạch suối trong lành. Ở bên tôi dìu tôi di qua mọi hiểm nguy tăm tối.
09/04/2024 03:04:02
F
Đã bao nhiêu lần con nói tiếng yêu. Yêu thương thật nhiều, yêu người yêu Chúa. Nhưng tiếng yêu kia đã lặng im đã phai tàn không sống theo gương của Chúa.
09/04/2024 03:04:35
D
Này đoàn con đây chung tiếng hát dâng lời ca, dâng tất cả những gì mà Chúa ban cho. Xin dâng tiến Ngài những tâm tình tạ ơn Chúa, cùng hòa chung trong bánh miến và rượu nho.
03/04/2024 03:04:06
C
Xin dâng lên tấm bánh bởi hạt lúa miến, và chén rượu từ những trái nho thơm lành, làm của lễ dâng về Chúa Cha từ nhân. Xin thương nhận lòng thành con đây kính dâng.
02/04/2024 06:04:46
G
Nào ta đi, ta đi trên khắp nẻo đường. Đem Tin Vui Tin Vui đi vào trần thế và cùng Chúa cùng Chúa sống đời yêu thương luôn sẵn sàng
12/07/2023 02:07:17
G
Xin Tin Yêu vào nơi Đức Kitô
21/04/2015 02:04:53
dm

ĐK: [ C ] Con xin ca [ C7 ] ngợi lòng [ F ] thương xót Chúa [ Dm7 ] rất b [ D7 ] ao [ G7 ] la. [ C ] Con xin ca [ C7 ] ngợi lòng [ F ] thương [ E7 ] xót [ Am ] Chúa [ G7 ] đến ngàn [ C ] đời.

1. [ G ] Suối ơn xót [ Em ] thương chứa [ D ] chan từ Thánh [ G ] Tâm Chúa Giê - [ F ] su thật bao [ G ] la. Hiến dâng chính [ Em ] mình thập [ E7 ] hình đau thương [ Am ] đó,
để cạnh [ F ] sườn Người khai [ Dm ] mở, khơi nguồn [ G ] tình yêu cứu [ B7 ] rỗi thế [ E ] giới. [ F ] Al - [ G ] lê - [ Dm7 ] lu - [ C ] ia! Giê - [ F ] su, con [ G7 ] tín thác vào [ C ] Chúa!

2. [ G ] Chúa thương đoái [ Em ] nhìn xót [ D ] thương đoàn chúng [ G ] con thứ tha [ F ] ban tặng bình [ G ] an. Vết thương lỗi [ Em ] tội cho [ E7 ] dù gây thương [ Am ] tích,
Chúa nhân [ F ] lành thương cứu [ Dm ] chữa thanh tẩy [ G ] hồn con trong [ B7 ] trắng thánh [ E ] khiết. [ F ] Al - [ G ] lê - [ Dm7 ] lu - [ C ] ia! Giê - [ F ] su, con [ G7 ] tín thác vào [ C ] Chúa!

3. [ G ] Chốn con náu [ Em ] nương chính [ D ] nơi lòng xót [ G ] thương Chúa Giê - [ F ] su đầy khoan [ G ] dung. Chúa không ngoảnh [ Em ] mặt khi [ E7 ] đoàn con thống [ Am ] hối,
khấng ban [ F ] hồng ân đổi [ Dm ] mới, tái sinh [ G ] bằng tình yêu [ B7 ] Chúa chí [ E ] thánh. [ F ] Al - [ G ] lê - [ Dm7 ] lu - [ C ] ia! Giê - [ F ] su, con [ G7 ] tín thác vào [ C ] Chúa!

4. [ G ] Kính tôn Chúa [ Em ] Cha Đấng [ D ] nhân từ xót [ G ] thương đã ban [ F ] nhân trần muôn [ G ] ơn. Kính tôn Chúa [ Em ] Con cứu [ E7 ] độ và phục [ Am ] sinh,
kính tôn [ F ] Thần Linh chí [ Dm ] ái, suối ơn [ G ] tình yêu muôn [ B7 ] kiếp mãi [ E ] mãi. [ F ] Al - [ G ] lê - [ Dm7 ] lu - [ C ] ia! Giê - [ F ] su, con [ G7 ] tín thác vào [ C ] Chúa!