Quý Báu

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chúa chạnh lòng thương xót đám đông khi Ngài thấy họ sống long đong bơ vơ vất vưởng như chiên lạc không biết tìm ai thỏa khát mong
23/11/2023 03:11:08
Am
Con xin dâng lên bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Con xin chúc tụng tình yêu Chúa dắt dìu con. Đưa con vào đời và luôn âu yếm chở che.
02/09/2020 12:09:17
Dm

ĐK. Người [ G ] đến chúng [ Am ] nhân [ B7 ] mau hãy ca [ Em ] mừng. Đàn [ D ] ơi reo [ D7 ] vang ngân nhịp vui tươi [ G ] mới.
Người đến sáng [ Am ] danh [ B7 ] Thiên Chúa trên [ Em ] trời, bình [ D ] an dưới [ C ] thế cho [ D7 ] người lành Chúa [ G ] thương. [ G7 ]

1. Vì [ C ] yêu thương nhân loại sống bôn [ Em ] ba, Người [ Am ] sinh ra nơi [ D7 ] phương trời xa [ G ] lạ. [ G7 ]
Trời [ C ] đêm lên muôn ngàn gió buốt [ Bm ] da, [ Em ] lạnh [ A ] căm thân Ngôi Hai Chúa [ D ] ta.

2. Vì yêu thương nhân loại lắm gian nan, Người sinh ra trong cảnh nghèo thanh bần.
Đồng hoang vu cô quạnh với máng chiên, là nôi Vua cao sang náu thân.

3. Vì yêu thương nhân loại kiếp điêu linh, chìm sâu trong muôn vực tội tình.
Người đem ơn cứu độ ánh quang vinh, rạng soi cho muôn dân khắp nơi.