Nguyễn Hùng Cường

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
27/09/2021 03:09:07
386
0

1. Lạy [Am]Chúa [Dm]con chỉ là tạo [Am]vật, Chúa [A]thật (i-a) sang [D]giàu,
[Am]gì mà dâng Chúa đâu? Có [Am]gì mà dâng Chúa [D]đâu ?
Vì trước mặt [Am]Chúa Thái [Dm]Sơn cũng mọn [Am]hèn, giòng sông cả, mấy [D]sâu có [A]là mấy [E7]đâu,
Giữa [Am]trời tay không nhỏ [C]bé, biết [F]tìm chi [E7]dâng tiến [Am]Ngài?

ÐK: Con xin dâng lên con người nhỏ [F]bé, có chi [G]đâu ? có chi [Am]đâu?
Ôi con [C]người ngàn năm mấy [Am]thuở, có chi [E]đâu ? [Am]
Con xin dâng [F]lên chính là Chiên Thiên [C]Chúa, gánh tội [E]tình gánh tội [Am]tình,
Tháng [G]năm máu Người [F]đã đổ [Em]làm hy [Am]sinh.

2. Tình [Am]Chúa [Dm]trao máu hồng tử [Am]nạn, chưa [A]cạn suối ơn chan [D]hòa,
Dẫu [Am]mà ngàn năm đã qua, dẫu [Am]mà ngàn năm đã [D]qua.
Tình Chúa ngời [Am]sáng ví [Dm]như khung trời [Am]đầy, lòng con nhỏ, có [D]chi hơn [A]một thoáng [E7]mây,
Cảm [Am]tạ tình thương tuyệt [C]đối, biết [F]tìm chi [E7]dâng tiến [Am]Ngài.

3. Ðời [Am]sống [Dm]bao tháng ngày còn [Am]lại, e [A]ngại những cơn mưa [D]đời
Dẽ [Am]làm lòng con úa phai, sẽ [Am]làm lòng con úa [D]phai.
Lời Chúa là [Am]ánh sáng [Dm]soi trên đường [Am]dài, là gió thổi dẫn [D]đưa con [A]thuyền đến [E7]nơi,
Trót [Am]đời con đây nhỏ [C]bé, trót [F]đời xin [E7]dâng hiến [Am]Ngài.