Hoàng Vũ

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Mẹ ơi! con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la, Mẹ ơi! con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, giờ chết Mẹ thương nhé, chết trong tình yêu Mẹ.
03/05/2023 06:05:27
G
Nào cùng vui trong Thiên Chúa, nào cùng hát ca tưng bừng. Hãy hát lên muôn câu nhạc hùng. Hãy đến đây chung một lời mừng.
26/10/2021 03:10:12
G
Loài người hỡi, nỡ xa lìa tình Cha yêu thương. Ngày và đêm tim này nung cháy khôn lường. Nào người thế sống chuỗi ngày sầu vương thê lương.
08/09/2021 04:09:05
Dm
Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi! Cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai Chúa ơi! Nghe lời van thiết tha.Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương
10/07/2021 03:07:46
F
Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi,đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi trần.
16/06/2021 04:06:21
G

ĐK: Anh [ Am ] em hãy vui [ G ] lên trong niềm vui của Thiên [ C ] Chúa. Tôi [ Dm ] xin báo tin [ Em ] mừng rằng anh [ F ] em hãy vui [ Em ] lên. Vì [ C ] Chúa đã đến gần Ngài [ Dm ] đem xuống cho gian [ G ] trần, nguồn bình [ Am ] an tươi [ C ] sáng huy hoàng.

1. Chúng con chân [ C ] thành thiết [ G ] tha van [ E ] nài. Ngày đêm trông [ Dm ] mong Ngài thương [ C ] đoái. Xóa tội trần [ G ] gian giải thoát con [ Am ] người. Ban ơn cứu [ C ] độ lan [ E7 ] tràn khắp [ Am ] nơi.

2. Chúng con chân [ C ] thành ngước [ G ] trông lên [ E ] trời. Thành tâm ăn [ Dm ] năn và thống [ C ] hối. Khấn cầu Ngài [ G ] thương nhìn đến nhân [ Am ] loại. Ban ơn cứu [ C ] độ cho [ E7 ] đời thắm [ Am ] tươi.

3. Chúng con hy [ C ] vọng khát [ G ] khao mong [ E ] chờ. Này đây Chúa [ Dm ] đến để cứu [ C ] thoát. Ví tựa bình [ G ] minh tỏa ánh huy [ Am ] hoàng. Ban ơn cứu [ C ] độ mưa [ E7 ] nguồn thánh [ Am ] ân.