Từ Duyên

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa! Lời Ngài là thần trí và là sự sống muôn đời. Luật pháp Chúa toàn thiên bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định phá ngu kẻ dốt.
30/06/2024 05:06:57
G
Tình Ngài thắp sáng khung trời mây. Tình Ngài tô thắm muôn cỏ cây. Tình Ngài trái tim con nồng say. Và tình Ngài để con vui ngất ngây. Xin cho con thành chứng tá Tin Mừng để báo loan cho khắp muôn dân tộc.
28/06/2024 03:06:50
Gm
Tình Chúa đưa ta vào đời tình Ngài yêu không bến bờ. Tình Ngài yêu thương mãi mãi tình Ngài khắc ghi máu đào. Cho ta nghe tim ngọt ngào cho ta nghe bao thương mến cuộc sống
10/04/2024 04:04:47
A
Lời cầu con dâng lên như hương thơm, như hương thơm lên cõi thiên đường, bay lên chốn thiên đường thiết tha con cầu khấn, Lời cầu con dâng lên như hương thơm
10/04/2024 03:04:22
Cm
Này Thập Giá Đức Ki-tô là vinh dự của chúng ta. Thập Giá Ngài là sức sống là ơn cứu độ của ta. Chính nhờ Thập Giá Ngài mà nhân loại được dung tha bao lầm lỗi và nhờ Thập Giá Ngài
04/04/2024 01:04:06
G
Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi khơi nguồn ơn cứu rỗi. Thập giá ngất cao hơn ngàn cây nơi ngươi máu cứu độ chảy xuống chan hòa.
04/04/2024 01:04:02
Am
Dâng Cha bao ước mơ cuộc đời. Dâng Cha đây trái tim đầy với. Và dâng những ưu tư ngày tháng. Xin nhận của lễ con tiến dâng. Xin vui nhận lòng thành con dâng tiến.
04/04/2024 06:04:07
E
Đôi tay này con dâng rượu bánh, đôi tay này dâng lễ vật đồng xanh, và dâng chút tình bé nhỏ. Chúa ơi xin Ngài hãy nhận cho. Xin dâng Ngài và dâng tất cả để ca ngợi ôi tình chúa bao la.
04/04/2024 05:04:44
Dm
Hãy trở về đi trở về với Cha đang ngóng đợi chờ. Trờ về đi làm hòa cùng Cha xin ơn thứ tha. Hãy trở về đi trở về với Cha tha thiết gọi mời. Trở về đi sám hối ăn năn quay gót về đi.
04/04/2024 03:04:25
Dm
Biết đến bao giờ lạy Chúa biết đến bao giờ con quyết tâm trở về với Ngài. Biết đến bao giờ lạy Chúa biết đến bao giờ con ăn năn thành tâm thống hối.
04/04/2024 03:04:21
Am
28/08/2023 03:08:35
393
0

ĐK: [ Gm ] Hân hoan về đây dâng lên [ Dm ] Ngài tấm [ Gm ] bánh. Vui luôn hợp [ Bb ] nhau trong khúc hát thanh [ D ] bình. [ Gm ] sức sống đã [ Cm ] lên trong muôn [ Eb ] người [ D7 ] yêu [ Gm ] thương. Xin mang đến [ F ] đây bao hy [ Dm ] vọng của [ Gm ] nhau

1. [ G ] Hát lên [ Em ] đi muôn dân toàn [ G ] cầu. Cùng [ Am ] hát lên đi vang trào thế [ Bm ] giới. Tình [ C ] yêu tươi thắm mãi, niềm [ G ] tin vươn sức sống, cùng [ Am ] nhau đi [ Em ] tạo [ D7 ] thế [ G ] giới.

2. [ G ] Hát lên [ Em ] đi muôn dân địa [ G ] cầu. Cùng [ Am ] hát lên đi rung chuyển thế [ Bm ] giới. Tình [ C ] yêu đã chiến thắng, từ [ G ] đây và mãi mãi. Phục [ Am ] Sinh đang [ D7 ] độ nở [ G ] hoa.