Kim Long

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng con nức vui tiếng cười, lưỡi con vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô: Tôi thật vinh phúc.
13/11/2021 03:11:45
C
Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.
10/11/2021 03:11:57
Dm
Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi, từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi.
10/11/2021 03:11:55
Dm
Ma - ri - a Mẹ ơi ! Mẹ đoái nghe lời bao người. Từ chốn tối tăm vương bao u sầu, Vẫn vững tâm trông lên kêu cầu.
06/11/2021 05:11:33
Gm
Mẹ lên Trời Đẹp như trăng vàng trong sáng. Chói lói tựa ánh thái dương. Uy hùng như những binh đoàn xếp hàng vào trận.
25/10/2021 03:10:18
C
Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa, Người hưởng huê lợi tay Người tạo nên và hạnh phúc Chúa thưởng ban muôn đời.
23/10/2021 04:10:00
C
Ai mong tìm Chúa, hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài. Ai mến yêu ơn giải thoát, nào cùng nói Chúa vĩ đại nhường bao.
23/10/2021 03:10:59
Am
Lòng con không kiêu căng, mắt con chẳng nhìn cao. Không mơ gì lớn lao, chẳng mong gì phi thường.
21/10/2021 06:10:06
Dm
Xin dâng tuổi xuân thắm hồng, tràn lan sức sống, mộng ước đâm bông. Xin dâng tình yêu tinh trắng, đẹp như tia nắng, mát tựa ánh trăng.
20/10/2021 03:10:31
F
Thân lạy Chúa! xin thuơng xót con theo lượng từ bi Chúa. Xin xóa con sạch lâng tội ác, theo đức khoan dung Ngài.
19/10/2021 05:10:04
Am
06/07/2021 07:07:08
481
0

1. Con [Em]vươn hồn lên tới [Bm]Chúa, cõi [G]lòng tan nát khiêm [B]cung. Ăn [E7]năn vì bao tội [Am]khiên, tỏ tường trước [C]mắt thẹn [Em]thùng.
Xin Chúa thứ [G]tha theo [C]lòng nhân hậu [B]Chúa! [Am]Xin xóa mọi tội [D]khiên theo lượng từ bi hải [B7]hà.
[Em]Xin rửa hết lỗi [Bm]lầm, tẩy sạch tội ác bợn [D]nhơ. Gạn [C]đục khơi trong hồn [G]xác, đem [Am]con tới [C]gần [D]bàn [E]thờ.

Cho [Em]con quả tim tinh khiết, mối [C#m]tình yêu Chúa không [E]phai. Cho [A]con niềm tin cứu rỗi, tiến [C#m]vào cung [B]thánh đền [E]Ngài.
Như [E]cây dừa xiêm bên suối, như [C#m]rừng hương bá Li- [B]băng, luôn [A]luôn rờn xanh nhựa [B]sống, giữa vườn thượng uyển địa [E]đàng.

2. Con vươn hồn lên tới Chúa, với niềm tin tưởng dâng cao. Tin nơi lượng cả bao dung chẳng hề chấp nhất tội nào.
Xin Chúa lắng nghe, con thành tâm tự hối. Cương quyết chừa tội xưa, giữ lề luật Chúa trọn đời.
Chúa chậm nỗi bất bình, lại giàu ân sủng từ tâm. Một lòng tựa nương vào Chúa, lo chi bước lạc đường lầm.

Cho con trở thành mạch nước vươn về sự sống vô chung. Trong tinh thần trong chân lý, tôn thờ Thiên Chúa ngàn trùng.
Canh tân lòng con cho mới, chớ loại con khỏi thiên nhan, với Chúa và luôn vì Chúa, con thề vui sống trọn lành