ngọn lửa Thánh Thần

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Xin thắp [ E ] lên ngọn lửa Thánh [ Am ] Thần, Đấng suối [ F ] nguồn tình [ Dm ] yêu vô [ G ] tận. Đấng đến [ F ] để sưởi ấm tâm [ Dm6 ] hồn và đổi [ E7 ] mới khuôn mặt trần [ Am ] gian.

1. Xin Thánh [ G ] Thần tình [ C ] yêu khơi nguồn sự [ E7 ] sống. [ Am ] ___ Cho khắp [ Dm6 ] nơi bừng [ E7 ] lên ánh lửa hiệp [ Am ] thông.

2. Xin Thánh [ G ] Thần tình [ C ] yêu chính nguồn ánh [ E7 ] sáng. [ Am ] ___ Đưa thế [ Dm6 ] nhân vượt [ E7 ] qua bóng mờ trần [ Am ] gian.

3. Xin Thánh [ G ] Thần gợi [ C ] lên ánh lửa yêu [ E7 ] mến. [ Am ] ___ Cho chúng [ Dm6 ] con cùng [ E7 ] liên kết trong niềm [ Am ] tin.

4. Xin Thánh [ G ] Thần ngự [ C ] trong cõi lòng nhân [ E7 ] thế. [ Am ] ___ Xin sáng [ Dm6 ] soi để [ E7 ] luôn lánh xa đường [ Am ] mê.

5. Xin Thánh [ G ] Thần tình [ C ] yêu giữ gìn Hội [ E7 ] Thánh. [ Am ] ___ Xin dẫn [ Dm6 ] đưa về [ E7 ] bên suối nguồn hồng [ Am ] ân.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Đây muôn hoa tươi xinh đang khoe mầu trước nắng. Con say sưa câu ca trước nhan Mẹ thắm tình son. Đây bài ca chứa chan ân tình. Con thành tâm tiến dâng Mẹ hiền.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh quang rạng ngời trên chúng con.
Thầy ban cho các con một điều răn mới: là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Và đây cứ dấu này người ta nhận biết, chính các con là môn đệ Thầy

Cùng chuyên mục chúa thánh thần

Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
Cùng đi trong Thần Khí tìm ý Chúa trên mọi nẻo đường. Cùng đi trong Thánh Thần với Lời Chúa là ngọn đèn sơi. Dẫu có bóng tối nghi nan, hay cơn giông tố dâng tràn, luôn chung lòng chung sức truyền rao niềm vui Tin Mừng.
Nếu chúng ta đã sống nhờ Thần Khí, thì hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Xin Thần Khí tốt lành của Chúa dẫn ta đi trên đường lối chính ngay, tìm về cõi sống trường sinh.