Vũ Đình Ân

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Nhìn gương sáng các thánh trên trời, vì đạo Chúa hiến thân không màng, Dù gươm sắc bén xá gì bao gian nguy một lòng trung kiên với Chúa trên trời cao.
20/09/2021 03:09:07
G
Đoàn con xin dâng lên Chúa của lễ hy sinh, cầu cho linh hồn mà chúng con đang nguyện cầu nơi đây. Xin Chúa dẫn đưa về nơi phúc tường sinh
19/09/2021 01:09:56
Gm
Trong thung lũng sâu hồn con van xin lên Chúa. Xin thương nghe tiếng con vàn nài từ dưới ngục hình.
19/09/2021 01:09:38
Dm
Gio - an tiền hô nên con người công chính của Đức Ki - tô. Gio - an tiền hô đi dọn đường cho Chúa Ki - tô. Gio - an tiền hô là ánh sáng cho muôn dân sẵn sàng.
09/09/2021 02:09:11
Bb
Chúa chăn nuôi tôi trên đồng cỏ luôn xanh tươi. Chúa chăn nuôi tôi, cho tôi được sống thảnh thơi. Dẫu tôi bước đi trong nơi tăm tối, Tôi không sợ chi vì Chúa ở cùng tôi.
08/09/2021 03:09:39
D
Đây là Thịt Máu Ta nuôi người trần gian trong bao ngày tháng. Muốn được no đầy hãy đến chia nhau dự phần.
06/09/2021 06:09:52
C
Xin dâng kính Chúa Cha tâm tình đoàn con tha thiết. Cảm tạ Chúa muôn nghìn đã đựng nên con trên đời. Xin dâng lên Ba Ngôi lòng thành tri ân muôn đời
06/09/2021 04:09:44
G
Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Xin hãy ban cho con Thần Linh Chúa. Mở sóng soi lòng con tin yêu Chúa.
05/09/2021 08:09:09
F
Không có tình yêu nào bằng là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu. Chúa đã sống cho người mình yêu, Chúa đã chết cho người mình yêu, ôi tình yêu vĩ đại.
03/09/2021 03:09:06
C
Hồn con vươn lên tới Chúa lạy Chúa Đấng Cứu Độ con. Con sẽ không hổ ngươi, vì đã cậy trông vào Ngài. Con trông cậy vào Chúa, xin đừng để con hổ ngươi.
31/08/2021 03:08:38
F
22/06/2021 03:06:02
253
0

1. [Dm]Này con dâng [F]Chúa hoa [Gm]màu Chúa [A]ban, [Dm]trái nho thơm [Bb]nồng hạt [Gm]lúa ngát hương [C]đồng bàn [Bb]tay bao [A7]khổ [Dm]công.

ĐK. [Dm]Cùng nguyện cầu [Bb]Chúa đoái [Gm]trông lễ vật [Dm]dâng [A]lên [D7]và nguyện đổ [Gm]xuống muôn [C]ơn [Bb]luôn [Am]triền [Dm]miên.

2. Nguyện dâng lên Chúa trót đời chúng con, Chúa như suối nguồn gội mát những tâm hồn ngày đêm luôn cậy trông

3. Nguyện dâng lên Chúa linh hồn chúng con biết bao lỗi lầm mà Chúa vẫn ân cần rộng ban muôn hồng ân.