Paul Maria

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Người ra đi tung gieo ngàn giống lúa. Người mong cho mai sau ruộng lúa vàng. Thù nhân mang trong tim nhiều dối trá.
06/10/2021 06:10:36
Dm
23/07/2021 02:07:07
701
0

ĐK: Hãy vững [ C ] tin hỡi anh em vì ngày Chúa [ F ] đến sẽ không [ G ] xa.
Hãy vững tin hỡi anh em [ C ] vì ngày Chúa [ F ] đến sướng [ G ] vui chan [ C ] hòa.

1. Như người nông [ G ] phu chờ mong (í) hoa [ C ] màu. Như người quân [ Am ] canh chờ mong hết đêm [ G ] thâu.
[ Dm ] Anh em hãy kiên [ Am ] tâm đợi [ G ] chờ, vì ngày [ Dm ] đó không như [ G ] ngày bây [ C ] giờ.

2. Như đàn nai [ G ] kia chỉ mong đến nước [ C ] nguồn. Như ruộng khô [ Am ] kia chờ mong nước mưa [ G ] tuôn.
[ Dm ] Anh em hãy kiên [ Am ] tâm đợi [ G ] chờ, vì ngày [ Dm ] đó không như [ G ] ngày bây [ C ] giờ.

3. Cho dù phong [ G ] ba nổi lên í ngập [ C ] tràn. Cho dù sa [ Am ] tan vùn lên khắp dương [ G ] gian.
[ Dm ] Anh em hãy kiên [ Am ] tâm đợi [ G ] chờ, vì ngày [ Dm ] đó không như [ G ] ngày bây [ C ] giờ.

4. Quân thù anh [ G ] em bủa vây í tác [ C ] hại. Hay dù đêm [ Am ] đen phủ vây lấy tương [ G ] lai.
[ Dm ] Anh em hãy kiên [ Am ] tâm đợi [ G ] chờ, vì ngày [ Dm ] đó không như [ G ] ngày bây [ C ] giờ.