Mai Tích

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Kính chào Mẹ Ma - ri - a, kính chào Mẹ Ma - ri - a. Giờ con đến trước ngai Mẹ hiền và dâng hiến duyên thắm trọn niềm xin Mẹ đưa tay chúc phúc.
04/06/2022 06:06:18
C
Con quỳ đây trước mặt Thiên Chúa Tình Yêu. Nguyện dâng lên muôn lời cảm tạ ơn Ngài. Ngài se kết cho hai tâm hồn chung bước, cùng sẻ chia đắp xây hương nồng tình yêu.
04/06/2022 06:06:21
Am
Sánh bước bên nhau đi vào thánh điện, ước nguyện cùng nhau xây đắp tương lai. Dìu nhau cùng tiến bước, hòa trong lời hoan ca, sung sướng bước lên trước mặt Thiên Chúa.
04/06/2022 06:06:05
F
Yêu nhau là chết cho nhau, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Yêu nhau là sống vì nhau, cơm sôi bớt lửa, vợ chồng bớt lời. Hãy yêu thương nhau, hay thứ tha luôn. Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương ta.
04/06/2022 06:06:01
G
Phúc cho ai biết kính sợ Chúa. Phúc cho ai biết kính sợ Người. Hạnh phúc cho ai kính sợ Thiên Chúa và bước đi trong đường lối Người. Công khó làm ra người được tiêu sài
04/06/2022 04:06:05
Am
Từ khi đến trước ngai toà Thiên Chúa, tay trong tay dâng Chúa ngày thành đôi, cầm tay nhau trao ước thề thuỷ chung luôn yêu thương tôn trọng và chung sống trọn đời.
04/06/2022 04:06:32
Am
Tình mãi thắm nồng tình trăm năm Thiên Chúa se duyên. Tình mãi ngọt ngào tình yêu thương Thiên Chúa hiến trao. Hai mươi lăm năm tình mãi đậm đà, hai mươi lăm năm con cái thuận hoà
04/06/2022 04:06:30
C
20/05/2023 04:05:59
604
0

1. Khi Chúa [ D ] đem những người Si - [ A ] on bị bắt trở [ D ] về, chúng tôi như người đang [ A ] mơ, bấy [ G ] giờ miệng chúng tôi vui [ Em ] cười, lưỡi chúng [ F#m ] tôi thốt lên bao lời hân [ D ] hoan.

ĐK: [ D ] Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui [ G ] sướng. Ai đi trong đau [ A ] thương, sẽ về trong vui [ D ] mừng.

2. Và bấy [ D ] giờ thiên hạ nhỏ [ A ] to nói với nhau [ D ] rằng: Chúa thương đối xử khoan [ A ] dung. Chúa [ G ] đã xử rất ư nhân [ Em ] từ, nên chúng [ F#m ] tôi xiết bao vui mừng hân [ D ] hoan.

3. Lạy Chúa [ D ] thương biến đổi phận [ A ] con như suối phương [ D ] Nam. Ai gieo trong lệ đau [ A ] thương, sẽ [ G ] được gặt hái trong vui [ Em ] mừng, những khúc [ F#m ] ca biến tan trong [ D ] niềm hân hoan.