Hoài Bắc

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi linh hồn tôi mới nghỉ ngơi yên hàn. Nơi Người ơn cứu độ tôi. Ngài là thành lũy che chở hồn tôi.
19/09/2021 01:09:38
Dm
Với tấm lòng thành con xin kính tựa làn khói hương bay trước toà. Tấm bánh hoà rượu nho khiết tinh mong biến thành lễ vật tình yêu.
04/09/2021 04:09:18
Dm
Hương trầm thơm tho như hương trầm tỏa bay. Như hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan. Nguyện xin xin dâng lên Chúa, Chúa ơi (con khẩn nguyện) ước chi lời con khẩn cầu
02/08/2021 07:08:43
Dm
Này giờ Vượt Qua sự sống chiến thắng tử thần
25/04/2015 10:04:12
Dm

ĐK: Ngài sẽ [ D ] đến sau tôi nhưng Ngài lại [ D7 ] có trước tôi và tôi không [ G ] đáng cởi dây giầy cho [ A7 ] Ngài. Tôi rửa anh [ D ] em trong nước còn Ngài [ G ] rửa anh [ A ] em trong Thánh [ D ] Linh và [ A7 ] trong lửa mến của [ D ] Ngài.

1. Xin rửa [ Dm ] con nên trong trắng tinh [ Bb ] tuyền. Cho hồn [ F ] con được đổi mới thắm [ A ] tươi. Và con [ D7 ] biết sống yêu thương [ Gm ] người, để chia [ C7 ] sớt với ai phận [ F ] nghèo, làm nhân [ Gm ] chứng Chúa [ A7 ] trên gian [ Dm ] trần.

2. Con thành [ Dm ] tâm xin thống hối ăn [ Bb ] năn. Lỗi tội [ F ] con xin tha thứ Chúa [ A ] ơi! Từ nay [ D7 ] quyết sống trong ân [ Gm ] tình, và con [ C7 ] quyết chết cho tội [ F ] mình, nguyện xin [ Gm ] Chúa giúp [ A7 ] con trung [ Dm ] thành.

3. Cuộc đời [ Dm ] con xin dâng hết cho [ Bb ] Ngài. Xin Ngài [ F ] thương ban muôn ơn thánh [ A ] thiêng. Để mai [ D7 ] khốn khó muôn dặm [ Gm ] trường, thì con [ C7 ] vẫn quyết đi theo [ F ] đường, đường thập [ Gm ] giá bước [ A7 ] theo chân [ Dm ] Ngài.