Hoài Bắc

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi linh hồn tôi mới nghỉ ngơi yên hàn. Nơi Người ơn cứu độ tôi. Ngài là thành lũy che chở hồn tôi.
19/09/2021 01:09:38
F
Với tấm lòng thành con xin kính tựa làn khói hương bay trước toà. Tấm bánh hoà rượu nho khiết tinh mong biến thành lễ vật tình yêu.
04/09/2021 04:09:18
Dm
Hương trầm thơm tho như hương trầm tỏa bay. Như hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan. Nguyện xin xin dâng lên Chúa, Chúa ơi (con khẩn nguyện) ước chi lời con khẩn cầu
02/08/2021 07:08:43
C
Này giờ Vượt Qua sự sống chiến thắng tử thần
25/04/2015 10:04:12
A
06/09/2021 06:09:46
189
0

ĐK: Con [G]là thượng [C]tế đến muôn [F]đời theo [Dm]dòng Men - ki - xê - [G]đê.
Con là thượng [G]tế đến muôn [G7]đời theo [F]dòng Men - [C]ki - xê - đê.

1. Đức Chúa [G]Trời phán [C]bảo Chúa [G]tôi bên hữu Cha [C]đây con hãy [G]ngồi.
Cho đến khi bao quân thù [Em]địch Cha [F]đặt làm [G]bệ dưới chân [C]con.

2. Đây vương [G]quyền Chúa [C]Trời phát [G]ban năm tháng uy [C]phong thêm lớn [G]rộng.
vung cánh tay ra oai thần [Em]lực Chúa [F]hằng trị [G]vì đến thiên [C]thu.