Nguyễn Duy Vi

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hợp nhau đây ta hân hoan kính thờ Chúa Cả muôn đời, ôi Giê-su! Chúa nhân từ con bước tới bàn thờ! Để hồn con luôn say sưa kính dâng Lễ Vật cao quý
18/11/2023 05:11:23
A
Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh! Tình lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi.
26/10/2021 04:10:47
G
Này ly rượu nồng, này tấm Bánh thơm! Bàn thờ Chúa phút này thơm ngát Bánh với Rượu của toàn dân! Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhơ.
06/10/2021 06:10:32
F
Muôn chuông vàng đã dội tiếng ca báo tin mừng Al - le - lu - ia! Muôn thiên sứ đã vang kèn đồng, vui đưa tin thắng trận oai hùng.
08/07/2021 04:07:46
F
Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi
16/04/2015 06:04:19
D

ĐK: Ước [ Am ] chi hôm [ C ] nay các [ F ] bạn nghe tiếng [ Am ] Người, [ F ] các ngươi [ E ] đừng cứng [ Am ] lòng.

1. Hãy đến [ Am ] đây ta reo [ C ] hò cùng [ E ] Chúa, tung hô [ Am ] Người là [ C ] núi đá độ trì [ E ] ta. Vào trước thánh [ Am ] nhan dâng lên lời cảm [ C ] tạ, cùng một lòng tung [ E ] hô theo điệu hát cung [ Am ] đàn.

2. Hãy đến [ Am ] đây ta [ C ] cúi mình phục [ E ] suy, quỳ trước tôn [ Am ] nhan của [ C ] Đấng đã tạo dựng [ E ] ta. Bởi Chúa chính [ Am ] là Đấng lãnh đạo dân [ C ] Người, ta thuộc đoàn chiên [ E ] ngoan tay Người đã dắt [ Am ] dìu.

3. Hỡi các [ Am ] ngươi nghe [ C ] tiếng dạy của [ E ] Chúa, đừng cứng [ Am ] lòng và [ C ] hãy hoán cải đời [ E ] sống. Đừng giống tổ [ Am ] phụ các ngươi từng thách thức [ C ] Ta, như ngày ở Ma - [ E ] xa, hay ở Mo - ri - [ Am ] va.