Nguyễn Duy Vi

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh! Tình lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi.
26/10/2021 04:10:47
G
Này ly rượu nồng, này tấm Bánh thơm! Bàn thờ Chúa phút này thơm ngát Bánh với Rượu của toàn dân! Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhơ.
06/10/2021 06:10:32
F
Muôn chuông vàng đã dội tiếng ca báo tin mừng Al - le - lu - ia! Muôn thiên sứ đã vang kèn đồng, vui đưa tin thắng trận oai hùng.
08/07/2021 04:07:46
F
Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi
16/04/2015 06:04:19
D

[C]Phúc cho [G]ai có tinh [C]thần nghèo [G]khó. vì Nước [F]Trời, vì Nước [G]Trời là của [C]họ.
Gắng công suốt cả cuộc [G]sống dù giàu có hay khó [C]nghèo.
Được Chúa ban cho thế [Am]nào, con [F]vẫn cao rao tình [G]Ngài thương [C]con.