Nguyễn Duy Vi

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Hợp nhau đây ta hân hoan kính thờ Chúa Cả muôn đời, ôi Giê-su! Chúa nhân từ con bước tới bàn thờ! Để hồn con luôn say sưa kính dâng Lễ Vật cao quý
18/11/2023 05:11:23
A
Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh! Tình lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi.
26/10/2021 04:10:47
G
Này ly rượu nồng, này tấm Bánh thơm! Bàn thờ Chúa phút này thơm ngát Bánh với Rượu của toàn dân! Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhơ.
06/10/2021 06:10:32
F
Muôn chuông vàng đã dội tiếng ca báo tin mừng Al - le - lu - ia! Muôn thiên sứ đã vang kèn đồng, vui đưa tin thắng trận oai hùng.
08/07/2021 04:07:46
F
Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi
16/04/2015 06:04:19
D

1. Mát - [ C ] thêu người thu [ G ] thuế được [ F ] gặp Ngài cứu [ Am ] thế binh [ C ] quang hết đam [ G ] mê.
Người [ F ] lành không cần thầy [ C ] thuốc nhưng [ F ] là người yếu bệnh [ Dm ] tật người tội [ G ] lỗi hãy đến với [ C ] Ta.

ĐK: Vì nầy Ta [ C ] đến không gọi người công chính nhưng để [ G ] gọi người tội [ G7 ] lỗi.
Hãy nhớ [ C ] rằng Ta muốn lòng nhân [ F ] từ chứ không [ G ] cần hy [ C ] lễ.

2. Mát - [ C ] thêu nguyện theo [ G ] Chúa và [ F ] thành một thánh [ Am ] sử cuộc [ C ] đời hết ưu [ G ] tư.
[ F ] nầy Tin Mừng phục [ C ] sinh tâm [ F ] hồn được sống an [ Dm ] bình, và đạo [ G ] Chúa Ngài chết hiển [ C ] vinh.

3. Hỡi [ C ] ai người tội [ G ] lỗi thật [ F ] lòng về thống [ Am ] hối tội [ C ] đời sẽ tha [ G ] thôi.
Cha [ F ] thương bao ngày chờ [ C ] đón con [ F ] về tình nghĩa vuông [ Dm ] tròn, người hãy [ G ] nhớ tình Chúa sắt [ C ] son.