Lê Đức Hùng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Con thường nói yêu thương. Trên trót lưỡi đầu môi. Con từng sống phục vụ. Mà tính toán so đo. Miệng nói lời bao dung. Mà lòng vẫn còn chấp nhất
19/03/2018 11:03:14
Bm
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng
17/05/2017 08:05:55
Bm
Từng ngày, xin hãy ở cùng con từng ngày xin đỡ nâng đời con Từng ngày xin đồng hành với con, Chúa ơi. Từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, Để đời con đổi thay đẹp hơn.Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi!
09/04/2015 03:04:37
Am
04/05/2023 02:05:07
181
0

1. Cuộc [ Am ] đời như áng [ C ] mây, trôi [ G ] nổi lúc hợp tan giữa [ Am ] vời. Đường [ Dm ] dài xa khuất [ F ] xa, lê [ Am ] bước mỏi mê kiếp phong [ C ] trần. Chờ gì năm tháng [ G ] qua xa [ C ] Chúa lòng sầu úa bơ [ Dm ] vơ. Mịt [ G ] mờ thân lữ hành, mỏi [ Dm ] mòn mùa xuân thắm mộng [ Am ] mơ.

ĐK: [ Am ] Chúa, Chúa là tình [ Em ] yêu, nguồn phúc [ Dm ] vinh ngọt ngào mát [ C ] dịu. Tạ ơn [ G ] Chúa, Chúa hoài yêu [ E ] con. Tình thẳm [ Dm ] sâu thiết tha ngàn [ Am ] đời.

2. Ngày [ Am ] trần mau thoáng [ C ] đưa, xa [ G ] dấu kỷ niệm man mác [ Am ] buồn. Lòng [ Dm ] còn nặng vấn [ F ] vương, ôm [ Am ] ấp dấu chôn kín nỗi [ C ] niềm. Nguyện cầu Cha xót [ G ] thương tha [ C ] thứ đời bạc bẽo vô [ Dm ] ơn. Tình [ G ] người hay đổi dời, chỉ [ Dm ] tìm lợi danh bã phù [ Am ] hoa.

3. Dù [ Am ] đời đẹp biết [ C ] bao, nhưng [ G ] có đóa huệ nào chẳng [ Am ] tàn. Rồi [ Dm ] hồn nghe giá [ F ] băng, tê [ Am ] tái buổi biệt cách muôn [ C ] trùng. Ngày nào mộng ngát [ G ] thơ nay [ C ] đã chìm vào cõi mông [ Dm ] lung. Còn [ G ] gì luôn vĩnh tồn, chỉ [ Dm ] còn tình yêu Chúa mà [ Am ] thôi.

4. Lời [ Am ] Ngài vọng thiết [ C ] tha: Ai [ G ] hỡi gánh nặng vai khổ [ Am ] nhọc. Này [ Dm ] người mau đến [ F ] Ta, Ta [ Am ] sẽ đỡ nâng bổ sức [ C ] người. Giờ hồn con khát [ G ] mong vây [ C ] kín tràn tình Chúa yêu [ Dm ] thương. Trần [ G ] phiền xin chớ màng, suốt [ Dm ] đời chỉ yêu mến Ngài [ Am ] thôi.