Phạm Liên Hùng

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Cùng cất tiếng tung hô mừng Chúa hiển vinh, mừng Vua Hòa Bình. Cùng cất tiếng tung hô mừng Chúa quyền linh, mừng Vua Hòa Bình.
24/10/2021 06:10:40
F
Dâng lên Chúa rượu bánh thơm sẽ trở thành mình máu Chúa. Dâng lên Chúa hồn xác con để trở thành của lễ hy sinh.
08/10/2021 03:10:03
Cm
Dâng lên trước thiên tòa này bánh thơm với rượu ngon. Dâng lên trót tâm hồn và trót thân xác của con. Xin tiến dâng lời kinh hòa vang theo lời hoan chúc
05/10/2021 03:10:18
F
Một người ngã xuống là ngàn người sẽ đứng lên, một người ngã gục cả đoàn người sẽ tiến lên trong tin yêu. Vì tình yêu cao siêu, vì tình mến thắm thiết, đoàn người cứ tiến lên.
20/09/2021 03:09:01
Am
Mừng các thánh anh hùng Tử Đạo Việt Nam. Mừng thành trì đức tin, mừng đoàn người anh dũng. Mừng các thánh anh hùng Tử Đạo Việt Nam.
20/09/2021 03:09:42
G
Con ca ngợi Chúa, Chúa ơi ngợi ca Danh Chúa khắp nơi địa cầu. Chúa khoan dung giàu lòng bác ái, chậm bất bình rộng rãi thương yêu,
15/09/2021 04:09:40
F
Vào đền thánh với lòng tin thiết tha. Vào nhà Chúa vang hoà muôn tiếng ca. Hãy đàn lên muôn câu ngợi ca. Hãy hòa theo trái tim nở hoa.
12/09/2021 04:09:17
A
Này bánh thơm với rượu nho thơm hợp dâng trước cung đường lễ vật dậm hương. Này bành thơm với rượu thơm đoàn con tiến dâng về tán tụng tình thương.
06/09/2021 03:09:48
D
Đây bánh thơm và đây ly rượu ngát hương, đoàn con xin hợp tiến trước ngai thiêng quyền linh. Tâm trí con và tấm linh hồn sắt son, giờ đây xin tận hiến
05/08/2021 02:08:51
C
Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua
25/04/2015 10:04:27
F
12/08/2015 12:08:12
3206
0

ĐK : Hãy chiếu [ Am ] soi lửa [ F ] hồng vào đêm [ C ] tối sâu thẳm hồn con, [ Am ] lửa tình [ Dm ] yêu, lửa huyền [ E ] siêu, Ngôi Ba Thiên [ C ] Chúa ban [ E7 ] nhiều thánh [ Am ] ân.

1. [ G7 ] Xin đưa bước con [ C ] về tìm chân [ Am ] lý hừng đông chiếu [ E ] soi [ Am ] ,  tìm bóng mát trong tình thương bát [ C ] ngát, tìm an [ G ] vui trong bàn tay hiền [ Em ] từ Chúa dìu [ Am ] đưa.

2. [ G7 ] Xin cho mãi một [ C ] đời, lời thương [ Am ] mến bừng trong trái [ E ] tim [ Am ] , tìm mến Chúa trong tình không héo [ C ] úa, tìm thương [ G ] nhau trong tình thương nồng [ Em ] nàn thắm bình [ Am ] an.

3. [ G7 ] Xin cho bước chân [ C ] người dù gian [ Am ] khó được đi đến [ E ] nơi [ Am ] . Đời héo hát không ngừng lên tiếng [ C ] hát. Đời an [ G ] vui luôn tựa nương tình [ Em ] Ngài khắp ngàn [ Am ] nơi.

4. [ G7 ] Xin soi sáng tâm [ C ] hồn lời chân [ Am ] chính lòng không dối [ E ] gian [ Am ] . Để tiếng nói loan truyền ơn cứu [ C ] rỗi. Để đôi [ G ] tay đưa tìm trao cuộc [ Em ] đời tiếng cười [ Am ] vui.