Lê Huy

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi. Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói.
13/10/2015 12:10:26
Am
15/09/2021 06:09:07
260
0

ĐK: Bánh [G]miến với ly rượu nho, kính tiến Chúa với [B7]bao tâm [Em]tình.
Thơm [G]tho bay tới thiên [G7]đình. Hòa [C]lẫn với hương [D]kinh.
Nguyện [D7]Chúa khứng nhận [G]cho.

1. [Em]Tấm bánh này [D7] chính Chúa rộng [G]ban bởi [Am]cây lúa con vun [D7]trồng,
[G]Ngài khiến [Em]trổ [Am]bông. Xin dâng [D]lên để [D7]thành nguồn sống nhân [G]trần.

2. [Em]Đây chén rượu [D7] chính Chúa rộng [G]ban, bởi [Am]bao trái nho thơm [D7]nồng,
người [G]trồng tưới [Em]khổ [Am]công. Xin dâng [D]lên để [D7]thành của uống nhân [G]trần.

3. [Em]Trót xác hồn [D7] Chúa đã tạo [G]sinh, trải [Am]bao tháng năm trên [D7]đời,
vọng [G]về Chúa [Em]chẳng [Am]ngơi. Xin dâng [D]lên để [D7]được nhuần thấm ân [G]tình.