Lê Huy

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi. Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói.
13/10/2015 12:10:26
Am

1. Lạy [ F ] Chúa, con đường [ Bb ] nào Chúa đã đi [ Am ] qua, con đường [ Dm ] nào Ngài [ Gm ] ra pháp [ C ] trường, mão gai [ C ] nào hẳn sâu trên [ F ] trái. 7Lạy [ Bb ] Chúa, Thánh Giá [ Gm ] nào Ngài vác trên [ Am ] vai, đau thương [ C7 ] nào phủ kín tâm [ F ] tư, đường tình [ C7 ] đó Ngài dành cho [ F ] con.

2. Lạy Chúa, lưỡi đòng nào đam thấu con tim, đinh nhọn nào con loang máu đào, sỉ nhục nào con vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào ngục ngã đau thương, bao roi đòn hẳn vết thê lương, đường tình đó Ngài danh cho con.

3. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa, đường tình đó Ngài dành cho con.

4. Lạy Chúa, trên đường đời lắm nỗi gian chuân, con chợt mình, niềm vui thế trần, quên ân tình Ngài thương ban phát. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khổ hình Thập Gía treo thân, đường tình đó Ngài danh cho con.

ĐK: Lạy [ F ] Chúa, xin cho [ Am ] con bước đi theo [ Dm ] Ngài, xin cho con cùng vác với [ Bb ] Ngài, Thập [ Gm ] Gía trên đường đời con [ C ] đi. Lạy [ Bb ] Chúa, xin cho con đóng đinh với [ F ] Ngài, xin cho [ Dm ] con cung chết với [ Bb ] Ngài, để được [ C7 ] sống với Ngài vinh [ F ] quang.