Quốc Vinh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa! Ngài dò xét con và Ngài biết rõ: biết cả khi con đứng, con ngồi.Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa. Con chưa thốt nên lời Ngài đã am tường rồi.
09/09/2021 03:09:35
Dm
Chúa ơi! Này con đến. Chúa ơi! Này con đến để thi hành ý muốn của Cha, để thi hành ý muốn của Cha. Hy sinh cùng lễ vật Người không màng tới, nhưng Người đã mở tai tôi.
30/08/2021 03:08:00
Dm
Lòng con đâu dám tự cao mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi! Đường cao vọng chẳng đời nào bước. Cuộc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu.
13/08/2021 09:08:08
Dm
Khắp cõi đất này đã từng xem thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta. Nào cùng hoà vang ca khúc ngợi khen biết bao công trình Chúa Trời làm ra.
07/08/2021 07:08:02
C
Đôi tay con dâng lên của lễ thánh thiêng huyền nhiệm. Do Con Cha khi xưa tự hiến cứu độ đoàn chiên. Để từ đây rượu bánh hoá nên lương thực thần thiêng
19/07/2021 07:07:26
Cm
10/08/2021 02:08:18
349
0

ĐK: Hãy ca [G]ngợi tình Chúa yêu [Am]thương. Trần [G]gian ơi hãy [D]vui lên trần [C]thế ơi hãy [Bm]ca lên, tấu khúc nhạc [D]vui.
Hãy cảm [G]ngợi tình Chúa yêu [Am]thương. Hồn [G]tôi ơi hãy [D]vui lên toàn [C]thân ơi hãy [Bm]ca lên muôn hồng [D]ân chớ bao giờ [G]quên.

1. Chúa giữ [C]gìn tựa con ngươi mắt [Bm]Chúa. Chúa thương [Em]yêu luôn bao bọc chở [Bm]che.
Như phượng [C]hoàng nhẹ [D]nâng con trên [Am]cánh, Chúa thương yêu luôn ấp ủ [D]ngày [G]đêm.

2. Như đất [C]trời nào ai đo cao [Bm]thấp. Chúa thương [Em]yêu những ai kính sợ [Bm]Người.
Như ngàn [C]trùng tựa [D]Đông Tây xa [Am]cách, Lỗi của ta Chúa cất xa [D]ngàn [G]phương.

3. Như cha [C]hiền chạnh thương yêu con [Bm]cái. Chúa thương [Em]yêu những ai kính sợ [Bm]Người.
Thể chất [C]ta Người [D]đã từng quen [Am] biết. Chúa nhớ ta nắm đất tro [D][G]thôi.