Quốc Vinh

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa! Ngài dò xét con và Ngài biết rõ: biết cả khi con đứng, con ngồi.Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa. Con chưa thốt nên lời Ngài đã am tường rồi.
09/09/2021 03:09:35
Dm
Chúa ơi! Này con đến. Chúa ơi! Này con đến để thi hành ý muốn của Cha, để thi hành ý muốn của Cha. Hy sinh cùng lễ vật Người không màng tới, nhưng Người đã mở tai tôi.
30/08/2021 03:08:00
Dm
Lòng con đâu dám tự cao mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi! Đường cao vọng chẳng đời nào bước. Cuộc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu.
13/08/2021 09:08:08
Dm
Khắp cõi đất này đã từng xem thấy ơn cứu độ của Chúa chúng ta. Nào cùng hoà vang ca khúc ngợi khen biết bao công trình Chúa Trời làm ra.
07/08/2021 07:08:02
C
Đôi tay con dâng lên của lễ thánh thiêng huyền nhiệm. Do Con Cha khi xưa tự hiến cứu độ đoàn chiên. Để từ đây rượu bánh hoá nên lương thực thần thiêng
19/07/2021 07:07:26
Cm
18/07/2021 08:07:02
1212
0

ĐK: Lòng [ F ] trào dâng muôn muôn vàn ý [ Am ] thơ. Dệt nên [ Dm ] muôn câu [ C ] ca tuyệt [ F ] mỹ.
Tôi dâng [ Dm ] Ngài là chào mừng Đức [ Gm ] Vua. Tôi dâng [ Dm ] Ngài là chào [ C7 ] mừng Đức [ F ] Vua.

1. Ngài là đẹp [ F ] xinh vô song giữa thế [ Am ] nhân, nét tươi [ Dm ] duyên thắm [ C ] nở môi [ F ] Ngài.
Nên được [ Gm ] Chúa (i a) chúc [ Dm ] lành mãi [ Gm ] mãi, nên được [ C ] Chúa chúc lành thiên [ Gm ] thu.

2. [ F ] Dầu mộc dược trầm hương nhục [ Am ] quế, ngát mùi [ C ] thơm từ áo mão [ F ] Ngài.
Chốn điện [ Dm ] ngà hòa tấu nhạc [ Gm ] vui. Ra đón [ C ] Vua có những nàng công [ F ] chúa.
Bên hữu [ Dm ] Ngài (là) hoàng hậu sánh [ Gm ] vai, trang sức [ Dm ] bằng (là) vàng [ C ] ròng ô - phia [ F ] (ơ).

3. Tôn nương [ C ] này, xin hãy lắng [ F ] nghe. Đưa mắt [ Gm ] nhìn và [ Dm ] lắng tai [ Gm ] nghe.
Quên quên [ C ] đi là nhà dân [ Bb ] tộc. Quên quên [ Gm ] đi là [ C7 ] nhà của [ F ] cha.

4. Sắc đẹp [ F ] nàng Vua đã yêu [ C ] say. Hãy vào [ Am ] đây, Ngài là [ C ] Chúa của [ F ] nàng.
Thiếu nữ thành [ Gm ] Tia mang lễ [ Am ] tới. Phú hào trong [ Gm ] xứ đến cầu [ F ] ân.

5. Đẹp là đẹp (ơ) [ Am ] thay, bên [ Bb ] trong là công chúa tuyệt [ Am ] xinh.
Xiêm y [ Gm ] nàng (là) dệt [ C7 ] gấm thêu [ F ] vàng.
Đưa rước [ Dm ] nàng vào tận hoàng [ Gm ] cung, bước theo [ Bb ] nàng (là) một [ C7 ] đoàn nữ [ F ] trinh.

6. [ F ] Đoàn [ Gm ] người hân [ C ] hoan bước đi, [ Dm ] tiến vô hoàng cung, ôi xiết [ Am ] bao mừng [ Gm ] vui.
[ Am ] Con cái [ F ] Ngài sẽ nối [ Dm ] dòng tiên [ Am ] đế, [ Gm ] phong cho [ Dm ] làm vương [ Gm ] bá khắp trần [ F ] gian.