Hoàng Diệp

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Theo tiếng Thiên Thần xưa kính chào chúng con tha thiết mừng khen. Âu yếm trông Mẹ thân ái, Mẹ ôi lắng nghe lời con hèn.
18/09/2021 04:09:04
F
Hội nhạc thiên quốc đắm say nghiêm quỳ. Dứt cung đàn hát lặng nghe cõi thế trần. Giọng Mẹ êm ái du dương trong ngần. Ru bên nôi thánh Hài Nhi.
12/07/2021 03:07:58
F
Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần. Chung nhau đàn ca thánh thót hỷ hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần. Ngân nga hoà câu kính chúc hiển vang.
12/07/2021 02:07:03
G
Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đôngĐẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, Oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trậnBà là ai
11/06/2021 06:06:21
Am

1. Vào [ Gm ] đời làm nhân chứng Tin Mừng, vào []Ebđời để gieo rắc yêu [ Bb ] thương.
Ra [ Cm ] đi khắp nơi xa [ F ] gần nhọc [ Dm ] nhằn vẫn luôn bền [ G ] tâm.

ĐK. Ta [ G7 ] mau ra đi theo Chúa lên [ C ] đường, vào [ Am ] đời truyền rao phúc ân Tin [ D7 ] Mừng.
[ G ] Chúa chung bước dẫn đường ta [ Am ] đi, bao [ D7 ] nhiêu gian nguy ta chẳng sợ [ G ] chi.

2. Một lòng cậy trông Chúa Quan Phòng dù đời gặp nguy khó long đong.
Tin yêu thắp lên hy vọng thỏa lòng những ai đợi mong.

3. Ngài mời gọi ta hãy lên đường vì kìa ngàn bông lúa trên đồng.
Hoa thơm ngất ngây hương nồng thợ gặt Chúa đang đợi trông.