Phụng Ca

Bài hát được sắp xếp theo từng tác giả, từng nhà soạn nhạc dễ dàng cho việc tìm kiếm, tra cứu các bài hát, tiện lợi cho việc sử dụng của người dùng.
Lạy Chúa bốn phương con tiến về. Về đây hiệp lòng dâng lên Chúa.
18/08/2015 02:08:23
Dm
10/08/2021 02:08:18
525
0

ĐK: Hãy ca [ G ] ngợi tình Chúa yêu [ Am ] thương. Trần [ G ] gian ơi hãy [ D ] vui lên trần [ C ] thế ơi hãy [ Bm ] ca lên, tấu khúc nhạc [ D ] vui.
Hãy cảm [ G ] ngợi tình Chúa yêu [ Am ] thương. Hồn [ G ] tôi ơi hãy [ D ] vui lên toàn [ C ] thân ơi hãy [ Bm ] ca lên muôn hồng [ D ] ân chớ bao giờ [ G ] quên.

1. Chúa giữ [ C ] gìn tựa con ngươi mắt [ Bm ] Chúa. Chúa thương [ Em ] yêu luôn bao bọc chở [ Bm ] che.
Như phượng [ C ] hoàng nhẹ [ D ] nâng con trên [ Am ] cánh, Chúa thương yêu luôn ấp ủ [ D ] ngày [ G ] đêm.

2. Như đất [ C ] trời nào ai đo cao [ Bm ] thấp. Chúa thương [ Em ] yêu những ai kính sợ [ Bm ] Người.
Như ngàn [ C ] trùng tựa [ D ] Đông Tây xa [ Am ] cách, Lỗi của ta Chúa cất xa [ D ] ngàn [ G ] phương.

3. Như cha [ C ] hiền chạnh thương yêu con [ Bm ] cái. Chúa thương [ Em ] yêu những ai kính sợ [ Bm ] Người.
Thể chất [ C ] ta Người [ D ] đã từng quen [ Am ] biết. Chúa nhớ ta nắm đất tro [ D ] [ G ] thôi.